Sök

Sök

Logga in som extern användare

Du har fått en inloggning till Försvarshögskolan, för att kunna ta del av information du behöver i ditt uppdrag. 

För att logga in och ta del av utvalda IT-tjänster använder du ditt personliga FHS-konto. Innan du loggar in första gången måste du skapa ett personligt lösenord enligt nedan.

Kom ihåg att användaridentitet, lösenord och tilldelad behörighet är personlig och inte får lånas ut eller komma till obehörigs kännedom.

Regler för lösenord

  • Lösenordet ska bytas var sjätte månad eller så fort det blivit känt för någon utomstående.
  • Minst tolv tecken, varav minst en stor bokstav, minst en liten bokstav, minst en siffra och minst ett specialtecken.
  • Får inte innehålla tre eller fler av samma bokstav i följd.
  • Får inte börja eller sluta med en siffra.
  • Får inte innehålla delar av användarnamnet.
  • Måste skilja sig från ditt gamla lösenord med mer än bara sista tecknet.
  • Får inte innehålla ord som anses svaga.

Om du glömt eller fått meddelande om att byta ditt lösenord

Om du glömt lösenordet, eller fått meddelande om att byta ditt lösenord, går du till myaccount.fhs.se och loggar in med BankID eller engångskod via SMS för att återställa eller byta ditt lösenord.

Kontakt

Behöver du hjälp kontaktar du helpdesk@fhs.se eller ringer 08 553 425 45

Information om behandling av personuppgifter

Som extern användare av Försvarshögskolans intranät kommer personuppgifter (namn och personnummer) om dig att behandlas. Personnummer behövs för att kunna anknyta rätt behörighet till rätt person. Uppgifter i AD (Active directory -katalogtjänst) raderas i samband med att ditt konto avslutas.

Ytterligare information om personuppgiftsbehandlingar på Försvarshögskolan.

Ansvarsförbindelse

Du förbinder dig härmed att följa de regler som beskrivs vid lösenordsbytet nedan.

Dela: