Sök

Sök

Skicka e-faktura till Försvarshögskolan

Sedan 1 april 2019 är det lag på att alla inköp i offentlig sektor ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard. Det innebär att alla leverantörer till offentlig sektor måste skicka e-fakturor enligt den nya standarden.

Observera att PDF inte är ett godkänt format.

På fakturan ska alltid vårt inköpsordernummer anges som referens, alternativt delprojekts nummer och beställarens namn. Se längre ner information om hur detta anges på rätt sätt.

Du som kan e-fakturera redan idag

E-fakturor via PEPPOL

Försvarshögskolan kan ta emot fakturor via PEPPOL-nätverket. Vårt elektroniska PEPPOL-ID är 0007:2021004730.

Du som inte e-fakturerar idag

E-fakturor via Försvarshögskolans leverantörsportal för faktura och order

Om ni inte har möjlighet att skicka elektroniska fakturor kan ni registrera fakturan manuellt i vår Leverantörsportal som tillhandahålls av Opus Capita. Tjänsten är gratis. Följande information behöver finnas tillgänglig när ni registrerar ert företag:

  • Företagsnamn och adress
  • Organisationsnummer
  • Momsregistreringsnummer
  • Betalningsuppgifter

Ordernummer

När inköpsordernummer anges (7 siffror som börjar på 92) ska detta nummer placeras i fältet som heter ”Kundens ordernummer” på fakturan. Ingen ytterligare text ska skrivas i det fältet.

Referensnummer

Referensnummer/delprojekt består av 6 siffror. Referensen ska placeras i fältet ”Referens” på fakturan.

Orderradsreferens

För att fakturan ska kunna matchas mot vårt inköpsordernummer ska fakturan vara specificerad på samma sätt som inköpordern, till exempel har inköpsordern tre rader ska fakturan också har tre trader. Taggen ”orderradsreferens” används för att hänvisa till rätt rad på inköpsordern.

Taggar för att få referenser i rätt fält

Nedanfinns information om vilka taggar som ska användas för att få referenserna i rätt fält beroende på vilken version av e-faktura som används.

Referenstaggar PEPPOL BIS Billing 3.0

PEPPOL BIS Billing 3.0


Referens

<Invoice><cbc:BuyerReference>

Kundens ordernummer

<Invoice><cac:OrderReference><cbc:ID>

Orderradsreferens

<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cbc:LineID>

Referenstaggar Svefaktura 1

Svefaktura 1


Referens

<Invoice><RequisitionistDocumentReference><cac:ID>

Kundens ordernummer

<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cac:OrderReference><cac:BuyersID>

Orderradsreferens

<Invoice><cac:InvoiceLine><cac:OrderLineReference><cac:BuyersLineID>

Kontaktuppgifter

Kontakta oss om du har frågor via e-post redovisning@fhs.se
eller telefon 08-553 427 21

Mer information hos andra myndigheter och organisationer

Dela: