Sök

Sök

Politik, säkerhet och kris

Säkerhetspolitik för nuvarande och framtida kris

Masterprogrammet Politik, säkerhet och kris ger dig en skräddarsydd statsvetenskaplig kompetens inom frågor som rör säkerhetspolitik, kris och krishantering.

Du får studera internationella säkerhetsfrågor, den transnationella karaktären av samtida säkerhetsutmaningar och kriser ur ett samhällsperspektiv. Utbildningen ger dig en bred men även djup förståelse för hur samhället utformar säkerhetspolitik och kan hantera nuvarande och framtida kriser.

Programmet innehåller flera scenariobaserade rollspel, så kallad war gaming, och erbjuder också en praktiktermin på relevanta myndigheter, i privat näringsliv eller internationella organisationer som exempelvis FN, EU, OSSE.

Möt våra studenter

För mig som vuxit upp i Sverige, med fredliga relationer, har det alltid funnits en fascination för det oförståeliga som ett krig är och innebär. Allra mest fångas jag av inbördeskrig. Hur kan man som land gå vidare efter det? Vad sker med människorna i och efter en konflikt, och vad sker med samhället?

– Ellinore Eriksson
Läs hela intervjun med Ellinore

Jag gillade verkligen upplägget för programmet och uppskattade det faktum att man får både det civila och militära perspektivet i undervisningen. Programmet är på två år och omfattande även praktik. Det var precis det jag letade efter.

– Annemarijn Kamp
Läs hela intervjun med Annemarijn

Jag har alltid varit jätteintresserad av utrikes- och säkerhetspolitik, och i min värld kan jag inte se att det finns en bättre skola som är så specialiserad. Försvarshögskolan är rätt unik även om man kollar internationellt. Här möter den civila akademin militären. Det händer inte på många ställen.

– Gustav Christensson
Läs hela intervjun med Gustav

En unik akademisk miljö

Fem skäl att välja oss för dina studier

Är du intresserad av försvar, krishantering och säkerhet? Här har du fem anledningar att läsa ett masterprogram hos oss.

Kvinnlig och manlig officersstuderande och kvinnlig civil student.

Unik studiemiljö

Studier vid Försvarshögskolan - en både civil och militär högskola - erbjuder en annorlunda upplevelse jämfört med de flesta andra högskolor och universitet.

Vart leder studierna?

Att läsa en utbildning hos oss är en mycket bra väg för att nå ditt drömjobb inom frågor som rör säkerhet, försvar och krishantering.

Våra andra internationella masterprogram

Drönare i luften.

Innovation, försvar och säkerhet

Innovation, försvar och säkerhet möter behovet av en ny yrkeskategori som stöder kommunikationen mellan utvecklare och användare av tekniska system i försvars- och säkerhetssektorn.

FN:s logotyp.

Internationell operativ juridik

Internationell operativ juridik är för dig som vill fördjupa dig i den internationella rätt som reglerar väpnade styrkors och andra aktörers handlingar i väpnad konflikt och kriser.

Schackpjäser på schackspel.

Krig och försvar

Programmet Krig och försvar är en, för Sverige, unik tvåårig utbildning i krigsvetenskap som ger dig en avancerad, bred och djup förståelse för frågor som rör krig, säkerhet och försvar.