Sök

Sök
Dennis Gyllensporre, generallöjtnant och docent i statsvetenskap, var befälhavare för FN:s militära insats i Mali, Minusma, under åren 2018-2021.

Krig, kultur och samhälle – master

Militärhistoriens betydelse för nutidens relationer

Masterprogrammet i militärhistoria handlar om relationen mellan krig, kultur och samhälle ur ett internationellt och ett historiskt helhetsperspektiv. Utbildningen är forskningsförberedande men ger dig också en unik spetskompetens som är efterfrågad inom försvars- och säkerhetssektorn, samt möjlighet till en praktiktermin.

En av de viktigare arbetsmarknaderna efter programmet är försvars- och säkerhetssektorn med fokus på underrättelsetjänst. Vanliga roller är analytiker och utredare.

Möt våra studenter

Min dröm och mitt mål är att arbeta inom FN, och för att nå dit vill jag skaffa en så bred förståelse som möjligt för säkerhetsarbetets många perspektiv och aktörer. Jag gjorde kandidatprogrammets praktik på Sveriges ambassad i Zagreb för att lära mig hur UD arbetar och bredda min förståelse för diplomatiska relationer.

— Martina Luksic 
Läs hela intervjun med Martina

Utbildningen har gett mig en stor kunskapsbas om andra länder. Man lär sig även metoder för att studera enorma mängder material, samla kunskaper och sedan kunna uttrycka det i ett historieberättande, storyn i historien. Flertalet som jag jobbar med är ingenjörer och jurister. Men samtidigt behövs en roll som den jag har för att sköta kontakterna utåt.

– Markus Hjelm
Läs hela intervjun med Markus

Dåren lär sig av sina egna misstag, den vise lär sig av andras. Det är en bra sammanfattning av varför du ska läsa historia. Som historiker lär du dig att lägga pussel och värdera källor och att hantera och sortera stora mängder data. Du lär dig hur saker fungerar och hur de hänger ihop. På så sätt får du färdigheter som ger dig en väldigt bra grund att stå på för din vidare yrkesutövning.

– Docent Fredrik Thisner
Läs hela intervjun med Fredrik

En unik akademisk miljö

Kvinnlig och manlig officersstuderande och kvinnlig civil student.

Unik studiemiljö

Studier vid Försvarshögskolan - en både civil och militär högskola - erbjuder en annorlunda upplevelse jämfört med de flesta andra högskolor och universitet.

Krig, kultur och samhälle – kandidatprogram

Kandidatprogrammet i militärhistoria ger dig en förståelse för varför världen ser ut som den gör. Bakgrunden till konflikter och skeenden i dagens samhälle finns i militärhistorien.

Vart leder studierna?

Att läsa en utbildning hos oss är en mycket bra väg för att nå ditt drömjobb inom frågor som rör säkerhet, försvar och krishantering.

Röster om masterprogrammet i militärhistoria

Vi lever i en värld som är framåtsträvande och vi är måldrivna. Genom att studera historia så får man ett mer utzoomat perspektiv på till exempel hur samhällen är upp-byggda, hur vi ser på nedrustning och samhällsfrågor. Det är hela tiden nyttigt att ha ett större perspektiv.

/Markus Hjelm, student på programmet.