FHS-konto

För att logga in på datorer, studentmejl, lärplattform och andra IT-tjänster använder du ett personligt FHS-konto.

Nya studenter får ett FHS-konto vid kurstart hos Helpdesk. När du loggar in första gången måste du skapa ett personligt lösenord.

Regler för lösenord

  • Lösenordet ska bytas var sjätte månad.
  • Minst tolv tecken, varav minst en stor bokstav, minst en liten bokstav, minst en siffra och minst ett specialtecken.
  • Får inte innehålla tre eller fler av samma bokstav i följd.
  • Får inte börja eller sluta med en siffra.
  • Får inte innehålla delar av användarnamnet.
  • Måste skilja sig från ditt gamla lösenord med mer än bara sista tecknet.
  • Får inte innehålla ord som anses svaga.

Om du glömt ditt lösenord

Om du glömt lösenordet går du till myaccount.fhs.se och loggar in med BankID för att återställa ditt lösenord.

Kontakt

helpdesk@fhs.se

08 553 425 45

Dela: