Sök

FHS-konto

För att logga in på datorer, lärplattform och andra IT-tjänster använder du ett personligt FHS-konto.

Användarnamnet till FHS-kontot är stuxxxx@student.fhs.se, där x ersätts med siffror (observera att din studentmejl är förnamn.efternamn@student.fhs.se).

Du får ditt FHS-konto första gången du registrerar dig som student på Försvarshögskolan.

Kom ihåg att användaridentitet, lösenord och tilldelad behörighet är personlig och inte får lånas ut eller komma till obehörigs kännedom.

Regler för lösenord

  • Lösenordet ska bytas var sjätte månad eller så fort det blivit känt för någon utomstående.
  • Minst tolv tecken, varav minst en stor bokstav, minst en liten bokstav, minst en siffra och minst ett specialtecken.
  • Får inte innehålla tre eller fler av samma bokstav i följd.
  • Får inte börja eller sluta med en siffra.
  • Får inte innehålla delar av användarnamnet.
  • Måste skilja sig från ditt gamla lösenord med mer än bara sista tecknet.
  • Får inte innehålla ord som anses svaga.

Om du glömt ditt lösenord

Om du glömt lösenordet går du till myaccount.fhs.se och loggar in med BankID för att återställa ditt lösenord.

Kontakt

helpdesk@fhs.se

08 553 425 45

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.