Sök

Sök
Isabell Andersson

Lär dig att leda i kris eller krig

I en krissituation ska information samlas in, du måste veta vilka resurser du har att tillgå som kan hantera händelsen, du ska tolka och förstå situationen för att fatta beslut och kunna ge instruktioner. System och metoder för att göra detta får du när du läser ledarskap och ledning.

– Det handlar om hur det går till att leda en insats i kris eller krig, säger Isabell Andersson, lärare i ledarskap och ledning.

Det är lätt att blanda ihop ledning med ledarskap. Men det som skiljer är att ledning hanterar ledningssystem, till exempel organisation, roller, metoder för beslutsfattande och andra stödsystem. Det som hjälper till att skapa förutsättningar för att kunna leda, men inte sådant som personligt ledarskap och gruppdynamik.

– Hur det går till att leda en insats i kris eller krig och hur man utformar sitt ledningssystem. Det är de två sakerna ledning handlar om, säger Isabell Andersson.

Det som är speciellt i de här situationerna är att det ofta är tidspress och att planer ständigt behöver anpassas efter nya skeenden.

Passar om du vill jobba på myndighet

Ledarskap och ledning på Försvarshögskolan är en grundkurs på en termin och är öppen att söka för alla som har grundläggande behörighet. Den ges bara på höstterminen.

Det är en fristående kurs som kan vara lämplig att kombinera med till exempel statsvetenskap. Kursen passar för dig som vill jobba i myndigheter eller företag som jobbar med insatsledning och insatsledningssystem.

– Du kanske inte är redo för att direkt kasta dig in i och leda en insats efter den här grundkursen men du får förståelse för vilka problem ledning av insatser kan innebära, vad som behövs av ett ledningssystem och vad som krävs för att skapa detta, säger Isabell Andersson.

Många studenter är yrkesverksamma

Ungefär en tredjedel av studenterna på grundkursen i ledarskap och ledning är yrkesverksamma med en bakgrund inom Försvarsmakten, polisen eller olika krishanteringsområden. Flera av de som har gått kursen jobbar numera på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, och liknande organisationer.

Praktiska moment förbereder för verkligheten

Kursen har en tydlig koppling till verkligheten och blandar teori och praktik.

– De många praktiska momenten betyder att vi har mycket schemalagd tid i skolan. Vi jobbar mycket i grupper och du måste vara beredd på att det tidvis är en hel del obligatorisk tid, säger Isabell Andersson.

Kursen avslutas med att du, tillsammans med de andra studenterna, har ett rollspel om en kris. Det kan till exempel vara att leda en FN-bataljon under en insats eller att koordinera polis, brandförsvar och militär vid en omfattande skogsbrand.

För många studenter är detta en av kursens höjdpunkter och en möjlighet att testa allt man lärt sig under kursens gång.

Sidinformation

Publicerad:
2019-02-21
Senast uppdaterad:
2022-10-24
Dela: