Sök

Sök

Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

Försvarshögskolan har sedan 2007 gett ut rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Från och med 2018 ansvarar Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) för att uppdatera rapporten.

Grundbok för totalförsvaret

Rappor­ten används som undervisningsmaterial vid Försvars­högskolans högskolekurser och CTSS uppdragsutbildningar. Den fungerar också som kunskapsunderlag för verksamheter och personer som arbetar med frågor som rör krisberedskap och totalförsvar. Ett stort antal medarbetare vid Försvarshögskolan, som på olika sätt både har forskat om och verkat inom ramen för krisberedskap och totalförsvar, har bidragit till rapporten.

Krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning

Sedan 2018 har rapporten även inkluderat en fördjupande bilaga om rättsliga förutsättningar. Bilagan skapas i nära samarbete mellan CTSS och Centrum för operativ juridik och folkrätt som också finns vid Försvarshögskolan. Bilagan har glädjande nog blivit efterfrågad av många och därför väljer vi nu att publicera den även i en pdf-version för enklare spridning.

Rättvisande bild av beredskapsläget

– Det är vår avsikt att fortsätta utveckla rapporten för att kontinuerligt ge en rättvisande bild av läget i svensk beredskap för kris och krig och försöka beskriva de utmaningar som återstår. Planeringen av vår beredskap har länge skett i väntan på utredningar och beslut. Det är alltmer uppenbart att tiden för att agera, liksom investera, prioritera, imple­mentera, har kommit, säger Fredrik Bynander, universitetslektor i statsvetenskap och centrumchef för CTSS.

Artiklar om utgåvorna

2021-09-01 Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

2019-02-04 Ny upplaga av Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

Dela: