Sök

Sök

Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

Försvarshögskolan har sedan 2007 gett ut rapporten Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige. Från och med 2018 ansvarar Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) för att uppdatera rapporten.

Grundbok för totalförsvaret

Rappor­ten används som undervisningsmaterial vid Försvars­högskolans högskolekurser och CTSS uppdragsutbildningar. Den fungerar också som kunskapsunderlag för verksamheter och personer som arbetar med frågor som rör krisberedskap och totalförsvar. Ett stort antal medarbetare vid Försvarshögskolan, som på olika sätt både har forskat om och verkat inom ramen för krisberedskap och totalförsvar, har bidragit till rapporten.

Krisberedskaps- och totalförsvarslagstiftning

Sedan 2018 har rapporten även inkluderat en fördjupande bilaga om rättsliga förutsättningar. Bilagan skapas i nära samarbete mellan CTSS och Centrum för operativ juridik och folkrätt som också finns vid Försvarshögskolan.

Nyheter i 2023-års version

Nytillkomna avsnitt handlar om hybridhot och våldsbejakande extremism. Det finns även en bilaga om Natos organisation och hur beslutsfattande går till för de civila och militära delarna. Rapporten innehåller fyra bilagor:

  • Nato
  • Rättsliga förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar
  • Europeiska unionen
  • Försvarsmaktens internationella insatser.

I den trycka versionen ingår endast Natobilagan. Rapporten inklusive samtliga bilagor för även fritt tillgänglig för nedladdning.

Artiklar om utgåvorna

2023-10-18 Ny utgåva av rapport om krisberedskap och totalförsvar i Sverige

2021-09-01 Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

2019-02-04 Ny upplaga av Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige

Dela: