Sök

Sök

Anställningsvillkor

Här kan du läsa mer om övergripande anställningsvillkor som gäller för anställda på Försvarshögskolan. De flesta anställningsvillkor finns reglerade i våra kollektivavtal, Villkorsavtal och Villkorsavtal-T.

Arbetstider

Normalarbetstid är 40 timmar per vecka, 08.00-17.00 med minst 30 minuters rast efter fem timmars arbete. Normalarbetstiden är förlagd måndag till fredag.

Flextider

På FHS har vi flextid från 06.00 till 09.00 och mellan 15.00 till 22.00. Flexsaldot får variera mellan - 10 h och + 50 h.

Flexibelt arbetssätt

Försvarshögskolan vill som arbetsgivare erbjuda möjligheter till ett flexibelt arbetssätt i form av tillfälligt arbete i hemmet, då vi ser att det kan gynna både verksamheten och medarbetarna. Arbete utanför huvudarbetsplatsen är frivilligt och alltid på medarbetarens initiativ. Merparten av arbetstiden ska förläggas till kontoret. Tillfälligt arbete i hemmet förutsätter att medarbetaren har en hemförsäkring.

Förkortade arbetsdagar

Vid Försvarshögskolan avräknas arbetstid med 4 timmar för arbetsdag som infaller på:

  • Trettondagsafton
  • Skärtorsdag
  • Alla Helgons Afton
  • 23 december om den infaller på en fredag.

Valborg den 30 april förkortas arbetsdagen med 2 timmar om den infaller en måndag-torsdag, 4 timmars förkortning om den infaller på en fredag. Dag efter Kristi himmelsfärdsdag är arbetsfri. Om Nationaldagen, den 6 juni, infaller på en lördag eller söndag kompenseras arbetstagarna med en ledig dag vid annan tidpunkt som infaller efter den 6 juni fram till den 31 december samma år. Du bestämmer själv när du vill ta ut den i samråd med din chef.

Semester

Antalet semesterdagar för helt kalenderår:

för den som inte fyllt 30 år 28 dagar
för den som fyllt 30 år 31 dagar
för den som fyllt 40 år 35 dagar

Du får samtliga dina semesterdagar när du börjar din anställning. Du ska ta ut minst 20 dagar varje år (även vid föräldraledighet) och får ha max totalt 30 sparade semesterdagar vid årets slut.

Flyttledighet

Du har rätt till en ledig dag med lön i samband med att du flyttar.

Föräldraledighet

Är du föräldraledig med föräldrapenning från Försäkringskassan får du även ett föräldrapenningtillägg från arbetsgivaren så att ersättningen når upp till ca 90 % av din lön.

Friskvård och motion

Försvarshögskolans friskvård är väl utvecklad. Som anställd i Stockholm erbjuds du fina träningslokaler med ett välutrustat gym och en sporthall där våra hälsopedagoger erbjuder olika former av pass. Vid anställning i Karlstad erbjuds du friskvårdsersättning upp till 2 500 kr.

Som civilt anställda har du möjlighet att träna en timme per vecka på arbetstid och om arbetet tillåter upp till 3 timmar. För militära lärare skall 3 tim/vecka planeras in.

Följ gärna vår friskvårdssida på Instagram, FHS_FYS.

Massage och vilorum

Högskolan erbjuder medarbetare massage på jobbet. En massagebehandling är 45 min och kostar 500 kr. Betalning sker via löneavdrag kommande månad.

Bisysslor

Enligt lagen om offentlig anställning får en arbetstagare inte ha någon anställning, uppdrag eller utöva någon verksamhet som kan rubba förtroendet för hans eller hennes, eller någon annan arbetstagares opartiskhet i arbetet, eller som kan skada myndighetens anseende, s.k. förtroendeskadlig bisyssla. När du börjar din anställning ska du registrera i primula huruvida du har eller inte har bisyssla.

Försäkringar

Som medarbetare omfattas du av en arbetsskadeförsäkring, tjänstegrupplivförsäkring och vid tjänsteresa av en tjänstereseförsäkring.

Pension

Pension är ett begrepp som innefattar många olika delar. Den del av pensionen som arbetsgivaren står för kallas tjänstepension och administreras av Statens tjänstepensionsverk (SPV). Information om tjänstepension finns på Statens pensionsverks webbplats.

Kollektivavtal

De kollektivavtal som Försvarshögskolan är bundna till finns att läsa i sin helhet på Arbetsgivarverkets hemsida. Villkorsavtal gäller för dig som är medlem i OFR, Villkorsavtal-T gäller för Saco-S medlemmar och anställda som inte är med i något fackförbund.

Dela: