Sök

Sök

För dig som har en grundanställning i Försvarsmakten

Har du en grundanställning i Försvarsmakten och ska bemannas till Försvarshögskolan under en period kommer du att känna igen mycket, men en del skiljer myndigheterna åt. Här hittar du information om anställningsvillkoren för dig som officer.

Anställningsvillkor

På Försvarshögskolan blir du anställd som militär lärare eller doktorand, med eventuellt uppdrag som chef. Under perioden som du är anställd på Försvarshögskolan är du tjänstledig från din tillsvidareanställning i Försvarsmakten. Anställningsvillkoren liknar de som du är van vid från Försvarsmakten i mångt och mycket. Myndigheterna är nämligen anslutna till samma kollektivavtal som reglerar många anställningsvillkor så som semester, andra ledigheter etc.

Läs mer i kollektivavtalet Villkorsavtal OFR S/P/O.

Här kan du läsa mer om Försvarshögskolans förmåner

Lön

Som militär lärare får du normalt ett påslag om ca 2 % på din grundlön som du har i Försvarsmakten när du börjar på Försvarshögskolan. Som doktorand behåller du din lön som du har i Försvarsmakten. Om ditt startdatum vid Försvarshögskolan gör att du inte ingår i lönerevisionen i någon av myndigheterna får du normalt ytterligare ett påslag på din grundlön om ca 2 %.

Som chef inplaceras blir du antingen i Försvarshögskolans lönestruktur för chefer eller så får du ett lönetillägg.

Semester

Din semester i Försvarsmakten förs över till Försvarshögskolan. HR-avdelningen på Försvarshögskolan sköter detta och du behöver inte göra något själv. Normalt förs semestern över en månad efter att du börjat på Försvarshögskolan. Under den tiden kan du ändå planera för och agera som om du har din fulla års semester. På Försvarshögskolan har vi inte semestertimmar utan dagar och du kan bara ta ut semester i heldagar. Du får ha max 30 semesterdagar sparade vid årsskiftet.

Om du får förlängd bemanning på Försvarshögskolan kan det se ut som att du har för lite semester fram till att ditt nya beslut är underskrivet och inlagt i personalsystemet Primula. Oroa dig inte, du kommer att få dina semesterdagar, 28 dagar/ år om du är under 30 år, 31 dagar/år om du är 30 år eller äldre. Och 35 dagar/år om du är 40 år eller äldre.

När du återgår till Försvarsmakten förs dina semesterdagar från Försvarshögskolan över, även då förs de över en månad efter att du slutat.

Övningsdygn, komptid, övertid och flextid

Dina övningsdygn, komptid, övertid och flextid först inte över till Försvarshögskolan från Försvarsmakten. De finns kvar i Försvarsmaktens personalsystem och ligger kvar tills du är tillbaka. Samma sak gäller när du återgår till Försvarsmakten, inga övningsdygn, övertid eller flextid som är upparbetad på Försvarshögskolan förs över.

Pendling

Försvarshögskolan följer Försvarsmaktens regler och bestämmelser för pendling. När HR-avdelningen på Försvarshögskolan fått information om just dina resor och omständigheter upprättas ett pendlingsavtal för dig.

Som officer och pendlare kan du ansöka om bostad i MHS stiftelsen, ansökan sker på en blankett som ska skrivas under av Försvarshögskolans HR-chef.

Kontakta HR-avdelningen om du har frågor eller funderingar avseende pendling.

Klädkod

Militära lärare på Försvarshögskolan bär uniform. Försvarshögskolan tillämpar Försvarsmaktens uniformsbestämmelser.

För att anmäla ditt intresse för att arbeta hos oss på Försvarshögskolan och bidra till att forska och utbilda för en säkrare värld vänder du dig till Försvarsmakten.

Om du är disputerad officer, OF 4 och uppåt eller försvarsmaktsingenjör vänder du dig till HKV LEDS PERS Cpus. Övriga kategorier av officerare kontaktar sin HR-funktion där man är tillsvidareplacerad.

Du bemannas till Försvarshögskolan en tidsbegränsad period och är tjänstledig från din tillsvidareanställning i Försvarsmakten.

Dela: