Sök

Sök

Parkering

Här får du information om hur det fungerar med parkering i närheten av Försvarshögskolan

I korthet

  • Parkeringsdekaler hämtas ut i receptionen.
  • Parkeringsavgiften står angiven på automaten. Tryck först i parkeringsknappen för personal, därefter betalas avgiften.
  • Parkering får ske på parkeringsområdet som sköts av Aimo, se tavlor.
  • Avgift kan betalas i automat, app eller med sms. Läs mer om Aimos digitala betaltjänster.
  • Försvarshögskolan ansvarar inte för några parkeringsböter. Ansvaret för betalning av parkeringsböter ligger på den ansvarige.
  • MC betalar ej parkeringsavgifter. Parkering av MC sker på baksidan av Försvarshögskolan.

Anställdas privata fordon

Parkeringstillstånd (klistermärke gällande för innevarande år) hämtas hos vakten/receptionen och sätts på framrutan.
Parkeringstillståndet gäller för parkering av fordonet på Aimos parkeringsplatser.

Parkeringsdekalerna, som gäller årsvis, hämtas i receptionen under slutet av december månad för kommande år.

Personaltaxa lägger du i parkeringsautomat.
Innan du betalar måste du tryck in "personalknappen".

För MC finns särskild parkering öster om Försvarshögskolan byggnader.

Dela: