Sök

Sök

Föreningen FHS

Föreningen FHS är alumniföreningen för dig som har gått kurs hos CTSS. Du får en chans att bibehålla nätverket och samtidigt verkar för Sveriges totalförsvar och krisberedskap i samverkan med myndigheter. Verksamheten är ideell och avser även nytta och trevnad för dess medlemmar.

Vem kan bli medlem?

Personer som har genomgått ”gamla” FHS, d.v.s. före 1997, och de som genomgår FHS/CTSS Högre kurser samt Solbackakursen inbjudes att bli medlemmar i Föreningen. Föreningen FHS utgör därmed ett nätverk för personer inom området säkerhets- och försvarspolitik, krishantering mm som genomgått kurser vid FHS och CTSS. Medlemskap i föreningen kan erhållas även av den som tjänstgör/tjänstgjort vid CTSS eller tidigare IHT.

Varför ska man bli medlem?

Medlemskap i Föreningen erbjuder en unik möjlighet att bibehålla de nätverk som skapas under kurserna. Många kurser utnyttjar Föreningens möten som en möjlighet att bibehålla kursgemenskapen. Två gångar om året bjuds medlemmarna in till ett föredrag i något aktuellt och betydelsefullt ämne inom försvars- och säkerhetspolitik eller krishanteringsområdet. Mötena avslutas med diskussion och en supé till självkostnadspris.

Hur blir man medlem?

Medlemsavgiften är 400 kronor och är en engångsavgift. Medlemskap erhålls genom inbetalning av avgift till Föreningen FHS.

  • Plusgiro 50 25 71 – 3
  • Swish 123 361 5952


Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen Isabelle.Lagerstrom@fhs.se.
Dela: