Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner för Officersprogrammet från programstart hösten 2022

Kursplaner officersprogrammet med inriktning krigsvetenskap

Termin

kursPLAN

Termin 1

1OK028 Introduktion till krigsvetenskap - grundkurs 7,5 hp Pdf, 62.7 kB.


1OK029 Krigsvetenskap, Marktaktik teori - grundkurs 7,5 hp Pdf, 64.9 kB.


1OK030 Krigsvetenskap, Marintaktik teori - grundkurs 7,5 hp Pdf, 62.5 kB.


1OK031 Krigsvetenskap, Lufttaktik teori - grundkurs 7,5 hp inklusive litteratur. Pdf, 65 kB.


1OL007 Ledarskap 1 - grundkurs 7,5 hp Pdf, 287.7 kB.


1OF029 Försvarssystem, Militärteknik för Officersprogrammet - grundkurs 15 hp Pdf, 72.9 kB.

Termin 2

HL1903 Fysiskt stridsvärde (ges av KTH ) 7,5 hp


1OL006 Ledarskap 2 - grundkurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.


1OK057 Militärstrategi, grundkurs krigsvetenskap 7,5 hp Pdf, 79 kB.

Termin 3

1OK033 Krigsvetenskap, Lufttaktik tillämpning - grundkurs 7,5 hp Pdf, 63.9 kB.


1OK034 Krigsvetenskap, Marktaktik tillämpning - grundkurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.


1OK035 Krigsvetenskap, Marintaktik tillämpning - grundkurs 7,5 hp Pdf, 63.8 kB.


1OK036 Krigsvetenskap, Metod - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.


1OK062 Krigsvetenskap, Taktik, teori, mark - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 60.3 kB.


1OK063 Krigsvetenskap, Taktik, teori, luft - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 60.3 kB.


1OK064 Krigsvetenskap, Taktik, teori, marin - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 60.4 kB.


1OK040 Krigsvetenskap, Uppsats - fortsättningskurs Pdf, 63.3 kB.

Termin 4-5

1OK075 Marktaktik: tillämpning, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 68.1 kB.


1OK076 Marintaktik: tillämpning, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 68 kB.


1OK078 Lufttaktik: tillämpning, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 67.9 kB.


VFU-specialiseringar CBRN, Fältarbete, Försörjning, Indirekt bekämpning, Ledningssystem, Luftvärn, Säkerhetstjänst:


1OF038 Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktning, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 87.8 kB.


1OF037 Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition, fortsättningskurs 4,5 hp Pdf, 84.6 kB.


1OL009 Ledarskap med förbandspraktik, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 63 kB.


1OK079 Funktionstaktik, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 68.7 kB.


1OK083 Förbandspraktik: funktionspluton, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 68.4 kB.


VFU-specialisering Amfibie:


1OF038 Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktning, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 87.8 kB.


1OF037 Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition, fortsättningskurs 4,5 hp Pdf, 84.6 kB.


1OL009 Ledarskap med förbandspraktik, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 63 kB.


1OK080 Amfibietaktik, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 68.8 kB.


1OK084 Förbandspraktik: amfibieskyttepluton, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 69 kB.


VFU-specialisering Markstrid:


1OF038 Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktning, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 87.8 kB.


1OF037 Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition, fortsättningskurs 4,5 hp Pdf, 84.6 kB.


1OL009 Ledarskap med förbandspraktik - fortsättningskurs 15 hp Pdf, 63 kB.


1OK081 Markstrid, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 68.6 kB.


1OK085 Förbandspraktik: skyttepluton, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 69 kB.


VFU-specialisering Luftbevakning:


1OF046 Luftbevakning för stridsledningscentraloperatören, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 73.3 kB.


1OF047 Teknik för luftbevakning, fortsättningskurs 4,5 hp Pdf, 70.3 kB.


1OK087 Luftbevakning och identifiering, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 67.8 kB.


1OK088 Luftbevakning: taktik, fortsättningskurs 10,5 hp Pdf, 70.6 kB.


1OK089 Förbandspraktik: luftbevakning, fortsättningskurs 12 hp Pdf, 68.5 kB.


1OL010 Ledarskap i stridslednings- och luftbevakningssystemet, fortsättningskurs 10,5 hp Pdf, 67.2 kB.

Termin 6

1OK099 Krigsvetenskaplig metod, påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 67.9 kB.1OK100 Självständigt arbete i krigsvetenskap, påbyggnadskurs 15 hp Pdf, 67 kB.


1OK071 Taktik: tillämpning (syntes), påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 70.5 kB.


Kursplaner officersprogrammet med inriktning militärteknik

Termin

KURSplan

Termin 1

1OK028 Introduktion till krigsvetenskap - grundkurs 7,5 hp Pdf, 62.7 kB.


1OK029 Krigsvetenskap, Marktaktik teori - grundkurs 7,5 hp Pdf, 64.9 kB.


1OK030 Krigsvetenskap, Marintaktik teori - grundkurs 7,5 hp Pdf, 62.5 kB.


1OK031 Krigsvetenskap, Lufttaktik teori - grundkurs 7,5 hp inklusive litteratur Pdf, 65 kB.


1OL007 Ledarskap 1 - grundkurs 7,5 hp Pdf, 287.7 kB.


1OF023 Försvarssystem, Naturvetenskapliga och fysikaliska grunder - grundkurs 15 hp Pdf, 72.2 kB.

Termin 2

HL1903 Fysiskt stridsvärde (ges av KTH ) 7,5 hp


1OL006 Ledarskap 2 - grundkurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.


1OK057 Militärstrategi, grundkurs krigsvetenskap 7,5 hp Pdf, 79 kB.

Termin 3

1OK033 Krigsvetenskap, Lufttaktik tillämpning - grundkurs 7,5 hp Pdf, 63.9 kB.


1OK034 Krigsvetenskap, Marktaktik tillämpning - grundkurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.


1OF016 Försvarssystem - Militära system - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 66 kB.


1OF024 Försvarssystem, Metod - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 75.8 kB.


1OF027 Försvarssystem, Projektarbete - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 71.8 kB.

Termin 4-5

1OK075 Marktaktik: tillämpning, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 68.1 kB.


1OK078 Lufttaktik: tillämpning, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 67.9 kB.


VFU-specialisering Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS):


1OF039 Tekniska systems militära tillämpning, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 75.8 kB.


1OF037 Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition, fortsättningskurs 4,5 hp Pdf, 84.6 kB.


1OL009 Ledarskap med förbandspraktik, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 63 kB.


1OF036 Teknisk tillgänglighet med förbandspraktik, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 72.5 kB.


1OK082 Funktionstaktik för militärteknisk inriktning, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 69 kB.


VFU-specialisering CBRN, Fältarbete, Indirekt bekämpning, Ledningssystem, Luftvärn:


1OF039 Tekniska systems militära tillämpning, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 75.8 kB.


1OF037 Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition, fortsättningskurs 4,5 hp Pdf, 84.6 kB.


1OL009 Ledarskap med förbandspraktik, fortsättningskurs 15 hp Pdf, 63 kB.


1OK082 Funktionstaktik för militärteknisk inriktning, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 69 kB.


1OF032 Förbandspraktik: ledning funktion, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 64.5 kB.

Termin 6

1OF041 Militära operationer och tekniska system, påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 71.8 kB.


 1OF048 Självständigt arbete i försvarssystem, påbyggnadskurs 15 hp Pdf, 71.7 kB.


1OF049 Militärteknisk tillämpning (syntes), påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 68.7 kB.Kursplaner officersprogrammet med inriktning nautisk

Termin

KURSplan

Termin 1

1OK028 Introduktion till krigsvetenskap - grundkurs 7,5 hp Pdf, 62.7 kB.


1OK030 Krigsvetenskap, Marintaktik teori - grundkurs 7,5 hp Pdf, 62.5 kB.


1OL007 Ledarskap 1 - grundkurs 7,5 hp Pdf, 287.7 kB.


1OF029 Försvarssystem, Militärteknik för Officersprogrammet - grundkurs 15 hp Pdf, 72.9 kB.

Termin 2

HL1903 Fysiskt stridsvärde (ges av KTH ) 7,5 hp


1OL006 Ledarskap 2 - grundkurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.


1OK057 Militärstrategi, grundkurs krigsvetenskap 7,5 hp Pdf, 79 kB.

Termin 3

1OK035 Krigsvetenskap, Marintaktik tillämpning - grundkurs 7,5 hp Pdf, 63.8 kB.


1OK036 Krigsvetenskap, Metod - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.


1OK064 Krigsvetenskap, Taktik, teori, marin - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 60.4 kB.


1OK040 Krigsvetenskap, Uppsats - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 63.3 kB.

Termin 4-5

1OK076 Marintaktik: tillämpning, fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 68 kB.


Nedanstående kurser på termin 4-5 nautisk inriktning ges av Linnéuniversitetet och länkarna leder till dokument på deras hemsida.


Meteorologi och oceanografi 5 hp


Maritim kommunikation inklusive GOC 5 hp


Terrester navigation och nautiska instrument 7,5


Radar, ARPA och sjövägsregler 5 hp


Astronomisk navigation, tidvatten och distansberäkningar 7,5 hp


Bryggrutiner för Försvarshögskolan 5 hp
1OK086 Marin ledning, fortsättningskurs 9 hp Pdf, 65.5 kB.


1OL004 Ledarskap för nautisk inriktning - fortsättningskurs 8 hp Pdf, 63.9 kB.

Termin 6

1OK099 Krigsvetenskaplig metod, påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 67.9 kB.


1OK100 Självständigt arbete i krigsvetenskap, påbyggnadskurs 15 hp Pdf, 67 kB.


1OK071 Taktik: tillämpning (syntes), påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 70.5 kB.


Dela: