Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner för Officersprogrammet från programstart hösten 2023

Kursplaner officersprogrammet med inriktning krigsvetenskap

Termin

kursPLAN

Termin 1

1OK058 Introduktion till krigsvetenskap - grundkurs 7,5 hp Pdf, 59.9 kB.


1OK059 Krigsvetenskap, Marktaktik teori - grundkurs 7,5 hp Pdf, 60.3 kB.


1OK060 Krigsvetenskap, Marintaktik teori - grundkurs 7,5 hp Pdf, 60.3 kB.


1OK061 Krigsvetenskap, Lufttaktik teori - grundkurs 7,5 hp inklusive litteratur. Pdf, 60.3 kB.


1OL007 Ledarskap 1 - grundkurs 7,5 hp Pdf, 63.3 kB.


1OF029 Försvarssystem, Militärteknik för Officersprogrammet - grundkurs 15 hp Pdf, 72.9 kB.

Termin 2

HL1903 Fysiskt stridsvärde (ges av KTH ) 7,5 hp


1OL006 Ledarskap 2 - grundkurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.


1OK057 Militärstrategi, grundkurs Krigsvetenskap 7,5 hp Pdf, 79 kB.

Termin 3

1OK033 Krigsvetenskap, Lufttaktik tillämpning - grundkurs 7,5 hp Pdf, 63.9 kB.


1OK034 Krigsvetenskap, Marktaktik tillämpning - grundkurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.


1OK035 Krigsvetenskap, Marintaktik tillämpning - grundkurs 7,5 hp Pdf, 63.8 kB.


1OK036 Krigsvetenskap, Metod - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.


1OK062 Krigsvetenskap, Taktik, teori, mark - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 60.3 kB.


1OK063 Krigsvetenskap, Taktik, teori, luft - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 60.3 kB.


1OK064 Krigsvetenskap, Taktik, teori, marin - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 60.4 kB.


1OK040 Krigsvetenskap, Uppsats - fortsättningskurs Pdf, 63.3 kB.

Termin 4-5

1OK041 Krigsvetenskap, Marktaktik tillämpning - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 63.9 kB.


1OK042 Krigsvetenskap, Marintaktik tillämpning - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 63.6 kB.


1OK043 Krigsvetenskap, Lufttaktik tillämpning - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.


VFU-specialiseringar CBRN, Fältarbete, Försörjning, Indirekt bekämpning, Ledningssystem, Luftvärn, Säkerhetstjänst:


1OF025 Försvarssystem, Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktning - fortsättningskurs 15 hp Pdf, 84.7 kB.


1OF020 Försvarssystem, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition 4,5 hp Pdf, 81.5 kB.


1OL001 Ledarskap, Funktionsstudier och förbandspraktik - fortsättningskurs 15 hp Pdf, 68.7 kB.


1OK044 Krigsvetenskap, Funktionsstudier funktionstaktik - fortsättningskurs 9 hp Pdf, 68 kB.


1OK045 Krigsvetenskap, Förbandspraktik funktionspluton - fortsättningskurs 9 hp Pdf, 65.4 kB.


VFU-specialisering Amfibie:


1OF025 Försvarssystem, Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktning - fortsättningskurs 15 hp Pdf, 84.7 kB.


1OF020 Försvarssystem, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition 4,5 hp Pdf, 81.5 kB.


1OL001 Ledarskap, Funktionsstudier och förbandspraktik - fortsättningskurs 15 hp Pdf, 68.7 kB.


1OK046 Krigsvetenskap, Funktionsstudier amfibietaktik - fortsättningskurs 9 hp Pdf, 67.6 kB.


1OK047 Krigsvetenskap, Förbandspraktik amfibieskyttepluton - fortsättningskurs 9 hp Pdf, 65.5 kB.


VFU-specialisering Markstrid:


1OF025 Försvarssystem, Tekniska systems militära tillämpning för krigsvetenskaplig inriktning - fortsättningskurs 15 hp Pdf, 84.7 kB.


1OF020 Försvarssystem, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition 4,5 hp Pdf, 81.5 kB.


1OL001 Ledarskap, Funktionsstudier och förbandspraktik - fortsättningskurs 15 hp Pdf, 68.7 kB.


1OK048 Krigsvetenskap, Funktionsstudier taktik - fortsättningskurs 9 hp Pdf, 67.5 kB.


1OK049 Krigsvetenskap, Förbandspraktik skyttepluton - fortsättningskurs 9 hp Pdf, 65.4 kB.


VFU-specialisering Luftbevakning:


1OF022 Försvarssystem, Luftbevakning för stridsledningscentraloperatören - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 72.8 kB.


1OF030 Försvarssystem, Teknik för luftbevakning - fortsättningskurs 4,5 hp Pdf, 72.5 kB.


1OK050 Krigsvetenskap, Grunder luftbevakning och identifiering - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 65 kB.


1OK051 Krigsvetenskap, Luftbevakning taktik - fortsättningskurs 10,5 hp Pdf, 68.2 kB.


1OK052 Krigsvetenskap, Luftbevakning förbandspraktik - fortsättningskurs 12 hp Pdf, 65.6 kB.


1OL005 Ledarskap i strilsystemet - fortsättningskurs 10,5 hp Pdf, 63.7 kB.

Termin 6

1OK053 Krigsvetenskap, Metod - påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 64.8 kB.


1OK054 Krigsvetenskap, Självständigt arbete - påbyggnadskurs 15 hp Pdf, 63.5 kB.


1OK055 Krigsvetenskap, Taktik tillämpning syntes - påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 64.2 kB.


Kursplaner officersprogrammet med inriktning militärteknik

Termin

KURSplan

Termin 1

1OK058 Introduktion till krigsvetenskap - grundkurs 7,5 hp Pdf, 59.9 kB.


1OK059 Krigsvetenskap, Marktaktik teori - grundkurs 7,5 hp Pdf, 60.3 kB.


1OK060 Krigsvetenskap, Marintaktik teori - grundkurs 7,5 hp Pdf, 60.3 kB.


1OK061 Krigsvetenskap, Lufttaktik teori - grundkurs 7,5 hp inklusive litteratur Pdf, 60.3 kB.


1OL007 Ledarskap 1 - grundkurs 7,5 hp Pdf, 63.3 kB.


1OF023 Försvarssystem, Naturvetenskapliga och fysikaliska grunder - grundkurs 15 hp Pdf, 72.2 kB.

Termin 2

HL1903 Fysiskt stridsvärde (ges av KTH ) 7,5 hp


1OL006 Ledarskap 2 - grundkurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.


1OK057 Militärstrategi, grundkurs Krigsvetenskap 7,5 hp Pdf, 79 kB.

Termin 3

1OK033 Krigsvetenskap, Lufttaktik tillämpning - grundkurs 7,5 hp Pdf, 63.9 kB.


1OK034 Krigsvetenskap, Marktaktik tillämpning - grundkurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.


1OF012 Försvarssystem - Militära system - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 61.4 kB.


1OF024 Försvarssystem, Metod - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 75.8 kB.


1OF027 Försvarssystem, Projektarbete - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 71.8 kB.

Termin 4-5

1OK041 Krigsvetenskap, Marktaktik tillämpning - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 63.9 kB.


1OK043 Krigsvetenskap, Lufttaktik tillämpning - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.


VFU-specialisering Försvarsmaktens tekniska skola (FMTS):


1OF026 Försvarssystem, Tekniska systems militära tillämpning för militärteknisk inriktning - fortsättningskurs 15 hp Pdf, 73 kB.


1OF020 Försvarssystem, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition 4,5 hp Pdf, 81.5 kB.


1OL001 Ledarskap, Funktionsstudier och förbandspraktik - fortsättningskurs 15 hp Pdf, 68.7 kB.


1OF018 Försvarssystem, Teknisk tillgänglighet med förbandspraktik - fortsättningskurs 9 hp Pdf, 69.2 kB.


1OK056 Krigsvetenskap, Funktionsstudier taktik för militärteknisk inriktning - fortsättningskurs 9 hp Pdf, 65.5 kB.


VFU-specialisering CBRN, Fältarbete, Indirekt bekämpning, Ledningssystem, Luftvärn:


1OF026 Försvarssystem, Tekniska systems militära tillämpning för militärteknisk inriktning - fortsättningskurs 15 hp Pdf, 73 kB.


1OF020 Försvarssystem, Förutsättningar för verksamhet med skarp ammunition 4,5 hp Pdf, 81.5 kB.


1OL001 Ledarskap, Funktionsstudier och förbandspraktik - fortsättningskurs 15 hp Pdf, 68.7 kB.


1OK056 Krigsvetenskap, Funktionsstudier taktik för militärteknisk inriktning - fortsättningskurs 9 hp Pdf, 65.5 kB.


1OF019 Försvarssystem, Förbandspraktik ledning funktion - fortsättningskurs 9 hp Pdf, 68.2 kB.

Termin 6

1OF017 Försvarssystem, Militära operationer och tekniska system - påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 75.6 kB.


1OF028 Försvarssystem, Självständigt arbete - påbyggnadskurs 15 hp Pdf, 71.5 kB.


1OF021 Försvarssystem, Militärteknisk tillämpning syntes - påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 65.4 kB.Kursplaner officersprogrammet med inriktning sjökrigsvetenskap

Termin

KURSplan

Termin 1

1OK058 Introduktion till krigsvetenskap - grundkurs 7,5 hp Pdf, 59.9 kB.


1OK060 Krigsvetenskap, Marintaktik teori - grundkurs 7,5 hp Pdf, 60.3 kB.


1OL007 Ledarskap 1 - grundkurs 7,5 hp Pdf, 63.3 kB.


1OJ011 Introduktion till operativ juridik för sjökrigsvetenskaplig inriktning Pdf, 58.4 kB.


Skeppsteknik, fartygs konstruktion och stabilitet 7,5 hp (ges av Linnéuniversitet - länk leder till dokument från deras hemsida)

Termin 2

Meteorologi och Oceanografi 5 hp (ges av Linneuniversitet - länk leder till dokument från deras hemsida)


1OF031 Grundkurs i Försvarssystem för sjökrigsvetenskaplig inriktning 7,5 hp Pdf, 66.1 kB.


1OL006 Ledarskap 2 - grundkurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.


1OK057 Militärstrategi, grundkurs Krigsvetenskap 7,5 hp Pdf, 79 kB.

Termin 3

1OK035 Krigsvetenskap, Marintaktik tillämpning - grundkurs 7,5 hp Pdf, 63.8 kB.


1OK036 Krigsvetenskap, Metod - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 64 kB.


1OK064 Krigsvetenskap, Taktik, teori, marin - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 60.4 kB.


1OK040 Krigsvetenskap, Uppsats - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 63.3 kB.

Termin 4-5

1OK042 Krigsvetenskap, Marintaktik tillämpning - fortsättningskurs 7,5 hp Pdf, 63.6 kB.


1OK011 Fortsättningskurs krigsvetenskap, Marin ledning 9 hp Pdf, 63.2 kB.


1OL008 Ledarskap för sjökrigsvetenskaplig inriktning - fortsättningskurs 9 hp Pdf, 60.5 kB.


Nedanstående kurser på termin 4-5 sjökrigsvetenskaplig inriktning ges av Linnéuniversitetet och länkarna leder till dokument på deras hemsida.


Maritim kommunikation inklusive GOC 5 hp


Terrester navigation och nautiska instrument 7,5


Radar, ARPA och sjövägsregler 5 hp


Bryggrutiner för Försvarshögskolan 5 hp


Praktisk navigation och manöver steg 1 6hp


Praktisk navigation och manöver steg 2 6hpTermin 6

1OK053 Krigsvetenskap, Metod - påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 64.8 kB.


1OK054 Krigsvetenskap, Självständigt arbete - påbyggnadskurs 15 hp Pdf, 63.5 kB.


1OK055 Krigsvetenskap, Taktik tillämpning syntes - påbyggnadskurs 7,5 hp Pdf, 64.2 kB.


Dela: