Sök

Sök

Internationell operativ juridik

Navigera mellan fred, kris och väpnad konflikt

Magisterprogrammet Internationell operativ juridik passar dig som siktar på en karriär som juridisk rådgivare i internationell rätt med fokus på fred, kris och väpnad konflikt.

Det här är ett praktiknära ettårigt program som är specialiserat på den internationella rätten som reglerar väpnade konflikter och kriser. Utbildningen fokuserar på det rättsliga handlingsutrymmet för stater och andra aktörer kopplat till krishantering, försvar och säkerhet.

Du får exempelvis studera staters och icke-statliga aktörers rätt att använda våld, det rättsliga ramverket för cyberoperationer och hybridkrigföring och hur krigsbrott regleras och hanteras i nationella och internationella domstolar.

Röster om programmet

Det var roligt att stå inför internationella jurister som arbetar inom det system som de flesta av oss vill arbeta i. Det var särskilt givande att se att de accepterade vissa argument eller svar. Det stärkte mitt självförtroende.

– Emma Gonzales-Puell.
"Emma fick spela försvarsadvokat 
inför ICC-domare"

Vår uppgift var att fungera som juridiska rådgivare. Det innebar att vi inte främst försökte hitta lagrum för att förbjuda insatser eller operationer som officerarna såg som möjliga att genomföra, utan snarare att vi försökte använda oss av juridiken för att komma fram till ett bra resultat tillsammans

– Victor Melin.
Krigsspel vässar kompetensen för en karriär som juridisk rådgivare

 

Jag är säker på att programmet kommer att ge mig vidgade vyer, ökade kunskaper om de frågor som intresserar mig och naturligtvis även nya erfarenheter.

– Nkechinyere Chukwu
Från Nigeria till Stockholm – för att studera internationell operativ juridik

En unik akademisk miljö

Fem skäl att välja oss för dina studier

Är du intresserad av försvar, krishantering och säkerhet? Här har du fem anledningar att läsa ett masterprogram hos oss.

Kvinnlig och manlig officersstuderande och kvinnlig civil student.

Unik studiemiljö

Studier vid Försvarshögskolan - en både civil och militär högskola - erbjuder en annorlunda upplevelse jämfört med de flesta andra högskolor och universitet.

Vart leder studierna?

Att läsa en utbildning hos oss är en mycket bra väg för att nå ditt drömjobb inom frågor som rör säkerhet, försvar och krishantering.

Våra andra internationella masterprogram

Kapitolium.

Politik, säkerhet och kris

Politik, säkerhet och kris är ett statsvetenskapligt masterprogram som ger dig en skräddarsydd statsvetenskaplig kompetens inom frågor som rör säkerhetspolitik, kris och krishantering.

Drönare i luften.

Innovation, försvar och säkerhet

Innovation, försvar och säkerhet möter behovet av en ny yrkeskategori som stöder kommunikationen mellan utvecklare och användare av tekniska system i försvars- och säkerhetssektorn.

Schackpjäser på schackspel.

Krig och försvar

Programmet Krig och försvar är en, för Sverige, unik tvåårig utbildning i krigsvetenskap som ger dig en avancerad, bred och djup förståelse för frågor som rör krig, säkerhet och försvar.