Sök

Sök
Schackspel, genrebild.

Krig och försvar

Förstå dynamiken i krig och fredsbevarande

Masterprogrammet Krig och försvar ger dig som inte har en militär bakgrund möjlighet att ta en examen i krigsvetenskap. Utbildningen ger dig kunskaper om hur krig bedrivs, hur moderna försvar byggs, och hur säkerhetspolitik utformas och påverkar vår omvärld.

Militär maktutövning och militära organisationer spelar ofta en viktig roll i säkerhets- och fredsarbete. Därför får du också studera humanitära interventioner, fredsbevarande styrkors roll och säkerhetspolitik.

Utbildningen innehåller flera scenariobaserade rollspel, så kallad war gaming, och erbjuder också en praktiktermin på relevanta myndigheter, i privat näringsliv eller internationella organisationer som exempelvis FN, EU, OSSE.

Möt våra studenter

Som cybersäkerhetsanalytiker håller jag nära kontakt med kunder, övervakar cybersäkerhetslandskapet, bedriver business intelligence och tillhandahåller rådgivningstjänster. Det är väldigt spännande och varierande i en värld som ständigt förändras. Du måste arbeta snabbt, ibland med korta deadlines.

– Margarita Sallinen.
Läs hela intervjun med Margarita

Om du är intresserad av försvarsfrågor kan jag varmt rekommendera krigsstudier. Du utvecklar dina analytiska färdigheter och du får en djupare förståelse för det mycket komplexa fenomenet krig.

– Iuliia Prudnyk.
Läs hela intervjun med Iuliia

Ju mer aktiv jag blev i politiken, desto mer utkristalliserades mina intressen för säkerhet och försvar, relationer mellan länder, geopolitik och varför krig uppstår. Men det var först när jag närmade mig slutet av min pol. kand. och tittade på olika master-utbildningar som jag upptäckte Försvarshögskolan. Det kändes klockrent.

– Ulla Lovcalic
Läs hela intervjun med Ulla

En unik akademisk miljö

Fem skäl att välja oss för dina studier

Är du intresserad av försvar, krishantering och säkerhet? Här har du fem anledningar att läsa ett masterprogram hos oss.

Kvinnlig och manlig officersstuderande och kvinnlig civil student.

Unik studiemiljö

Studier vid Försvarshögskolan - en både civil och militär högskola - erbjuder en annorlunda upplevelse jämfört med de flesta andra högskolor och universitet.

Vart leder studierna?

Att läsa en utbildning hos oss är en mycket bra väg för att nå ditt drömjobb inom frågor som rör säkerhet, försvar och krishantering.

Våra andra internationella masterprogram

Kapitolium.

Politik, säkerhet och kris

Politik, säkerhet och kris är ett statsvetenskapligt masterprogram som ger dig en skräddarsydd statsvetenskaplig kompetens inom frågor som rör säkerhetspolitik, kris och krishantering.

Drönare i luften.

Innovation, försvar och säkerhet

Innovation, försvar och säkerhet möter behovet av en ny yrkeskategori som stöder kommunikationen mellan utvecklare och användare av tekniska system i försvars- och säkerhetssektorn.

FN:s logotyp.

Internationell operativ juridik

Internationell operativ juridik är för dig som vill fördjupa dig i den särskilda internationella rätt som reglerar väpnade styrkors och andra aktörers handlingar i väpnad konflikt och kriser...