Sök

Sök

Snabbguide till din ämnessökning

Här hittar du en snabbguide som stöd för att kunna söka bakgrundsinformation om ditt ämne eller tidigare forskning. Skriver du en uppsats behöver du ofta även söka litteratur om teori och metod.

Att söka litteratur i samband med exempelvis en uppsats är en självklar del av ett vetenskapligt arbete.

Du behöver planera din sökning, få en överblick över söktjänster och ha en förståelse för hur vetenskap publiceras.

Det här är en kort starthjälp. Biblioteket har en mer omfattande sökguide. Där finner du fördjupad information kring sökning men även om andra delar av skrivprocessen som källkritik och referenshantering.

» Här når du bibliotekets sökguide

Grupp som arbetar i rum på bibliotektet
Planera din sökning
Söker du till en uppsats behöver du ofta söka i flera olika söktjänster och databaser. Planera och avsätt tid för din sökning.
Puff bild
Välj sökord
I början av en sökning är det viktigt att bryta ned din sökfråga till sökord.
Puff bild
Begränsa din sökning
Din sökning kan inledningsvis vara bred. Därefter kan du begränsa den efterhand för att få ett mer förfinat sökresultat.
Puff bild
Sökteknik som underlättar
Genom förståelse för sökteknik så går det lättare att styra dina sökningar och du spar tid.
Puff bild
Hur hittar jag olika publikationer?
Läs mer om hur vetenskap publiceras och vad som kännetecknar en vetenskaplig artikel.
Puff bild
Att välja bland sökresultaten
Sträva efter ett systematiskt förhållningssätt i ditt sökande, och dokumentera hur du sökt.
Dela: