Sök

Sök

Sökteknik som underlättar

När du söker i vetenskapliga söktjänster kommer du att känna igen sökmetoder du använt i din vardagliga informationssökning.

När du söker efter böcker i en internetbokhandel kan du exempelvis begränsa till ett ämne eller ett utgivningsår. Så fungerar det även i bibliotekets egen söktjänst Primo. Det är lätt att söka men du kan få svårt att söka mer preciserat.

» Mer information om hur du söker och begränsar i Primo

När du blir mer sökvan inom akademisk informationssökning och börjat använda vetenskapliga databaser får du fler möjligheter att söka på en mer kvalificerad nivå. Det ger dig en ökad möjlighet att precisera och styra dina sökningar.

Här följer vanligaste sökteknikerna

Frassökning

  • En frassökning betyder att du håller ihop flera ord till en fras vid din sökning.
  • Ofta gör du det genom att sätta ett citattecken kring orden
  • Ett exempel: ”sociala medier”

Booleska operatorer

  • Det finns tre olika OCH, ELLER, INTE (eller AND, OR, NOT)
  • Den vanligaste är OCH. Om du använder OCH får du bara träff på dokument som innehåller båda orden.

I exempelvis Google och Primo behöver du inte skriva ut OCH det läggs till automatiskt

  • Om du exempelvis söker på "social oro” OCH ”sociala medier” så måste båda sökbegreppen finnas i med sökresultatet.

» Se filmen om Booleska operatorer

Trunkering

  • Betyder att söka på början av ett ord. Ofta används en stjärna för att trunkera
  • Ett exempel Uppro* ger träffar på allt som börjar på det ordet som Uppror, Upprorsman, Upproren med mera. En söktjänst som Google söker automatisk på ordvarianter, i databaser behöver du oftast själv trunkera.

» Se filmen om trunkering 

Dela: