Sök

Sök

Planera din sökning

Innan du börjar söka bör du fundera över ditt informationssökningsbehov.

Söker du inför en uppsats behöver du vanligen söka i flera olika söktjänster och databaser. Såväl tryckt material som e-böcker och artiklar i databaser kan vara användbara.

 • Har du några förkunskaper om ämnet?
  Om du inte har några förkunskaper är det bra att söka i handböcker, uppslagsverk eller på internet. Där kan du få en orientering över begrepp inom ditt ämne. Det underlättar för att kunna välja sökord till söktjänster och databaser.

 • Vilket syfte har du med din informationssökning?
  Vill du bara göra en kort faktasökning eller behöver du söka efter vad som tidigare har publicerats inom ditt ämnesområde inför en uppsats?
 • Vad är det du vill ha reda på? Var kan det finnas?
  Vill du se hur en debatt har beskrivits i pressen? Eller vill du hitta en forskningsbakgrund i vetenskapliga artiklar?

 • Något speciellt språk?
  Mycket vetenskapligt material publiceras på engelska.

 • Tid och geografisk avgränsning.
  Behöver din information vara mycket aktuell ? Vill du göra geografiska avgränsningar?

» Läs mer om hur du planerar din sökning i bibliotekets sökguide 

Dela: