Sök

Sök

Välj sökord

Söktjänster är uppbyggda så att du söker på sökord. Ibland är sökorden konsekvent uppbyggda, det finns ordlistor (thesaurus) i databasen. Du kan ofta även söka fritt i all text,

Innan du börjar söka bör du bryta ned ditt informationssökningsbehov till nyckelbegrepp som du kan använda som sökord. Inledningsvis så vet du kanske inte så mycket om ditt ämne.

Välj dina sökord och testa, du kommer att ompröva dem efterhand som du söker och gör nya erfarenheter.

Du bör vanligen välja både svenska och engelska sökord eftersom vetenskaplig forskning övervägande publiceras på engelska. Här visar vi bara ett exempel med engelska sökord.

Ett exempel

Du funderar på att skriva en uppsats om "Vilken påverkan har sociala media haft på nutida civil oro/uppror". Du översätter din fråga till engelska.

"Assess the impact that social media has had on recent outbreaks of civil unrest".

Nyckelbegreppen på engelska kan vara

  • Social media
  • Civil unrest

Synonymer

Nyckelbegreppen kan ha synonymer eller närliggande begrepp. Försöka lista dem.


Alternativa nyckelbegrepp

Alternativa nyckelbegrepp

Social media

Civil unrest

Social network

Conflict

Social networking

Riot

Twitter

Revolution

Facebook

Uproar

Testsök

Pröva att kombinera och söka på dina nyckelbegrepp som sökord. Bilden nedan visar en sökning på "Civil unrest" och "social media" i Primo. Citattecknen runt sökbegreppen betyder att du söker på begreppet sammanhållet. Antal träffar syns överst i träfflistan. Testa andra sökord, utvärdera och testsök igen.

Dela: