Sök

Sök

Begränsa din sökning

Sök brett i början. Begränsa din sökning efterhand för att få ett mer förfinat sökresultat.

Inledningsvis söker man ofta brett och översiktligt. När du lär känna ditt ämne behöver du vanligen söka mer begränsat och riktat.

  • Vad innebär ”recent outbreaks”. Vilken tid? Du kan begränsa till tid i databaser.
  • Vill du fokusera på ett speciellt exempel?: I augusti 2011 övergick fredliga demonstrationer i London till upplopp. Då får du lägga till sökord som London.
  • Du kan begränsa till att söka efter bara vetenskapliga artiklar. Klicka i Peer review eller Scholarly Journals i din söktjänst.

Starta din sökning i breda söktjänster

Starta gärna din sökning i breda söktjänster som bibliotekets söktjänst Primo eller i Google Scholar som är en sökmotor för vetenskapligt material.

» Primo -bibliotekets söktjänst

» Sök vidare i Google Scholar på internet

Gå vidare till ämnesdatabaser

När du har fått en förståelse för ditt informationssökningsbehov så kan det var bra att gå vidare till en ämnesdatabas. De finns listad i bibliotekets databaslista

» Till bibliotekets databaslista 

Dela: