Sök

Sök

Att välja bland sökresultaten

Sträva efter ett systematiskt förhållningssätt i ditt sökande, och dokumentera hur du sökt.

Behöver jag hitta all forskning som skrivits tidigare inom mitt ämnesområde? På den begränsade tid som finns för ett uppsatsarbete är det vanligtvis inte rimligt. Antalet vetenskapliga artiklar som publiceras idag är ofantligt stort.

Ha ett systematiskt förhållningssätt i ditt sökande, dokumentera hur du sökt och ta upp frågor med din handledare om du är tveksam. Om du till exempel är tveksam över om det är lämpligt att använda en publikation som källa så diskutera med din handledare.

När du söker kan du begränsa sökresultaten genom att fortlöpande granska dina sökord och sökresultat och om ompröva dina sökningar. Använd söktjänsternas möjligheter till att begränsa till vetenskapliga artiklar, tidsperioder eller författare.

Ta del av bibliotekets undervisning och sök hjälp av en bibliotekarie om du fastnar i din sökning.

» Läs mer om källkritik i bibliotekets sökguide

Dela: