Sök

Sök

Ny på Officersprogrammet

Inryck, studietips, packlista och VFU-val. Här berättar kadett Hanna Bjöörn om vad som väntar dig som ny student på Officersprogrammet.

Varför valde du Officersprogrammet istället för ett ”vanligt” högskoleprogram?

– Jag stod i valet och kvalet att plugga till antingen officer eller jurist. Jag valde officer i slutändan, delvis eftersom jag sedan min värnplikt känt att jag trivs med Försvarsmaktens sätt att jobba och den gemenskapen som finns mellan oss i uniform. Men kanske främst för att jag ville utforska något nytt. Jag har vänner, bekanta och familj som utbildat sig till läkare, jurister och ingenjörer och jag kunde se hur mina framtida studier skulle se ut. Den vägen hade inte samma attraktionskraft för mig. Jag bestämde mig därför för att bana min egen väg och testa något nytt, vilket jag är väldigt glad idag att jag vågade.

Hur kan man förbereda sig inför studiestarten på Officersprogrammet?

– Svår fråga! Det största klivet med att börja studera till officer är just studierna. Men de är också något som jag inte tror man riktigt kan förbereda sig på. Det viktigaste är att gå in med ett öppet sinne. Go with the flow!

Dina bästa studietips?

– Självklart är det viktigt att gå på föreläsningar och studera men mitt absolut bästa studietips är nog att prata med de som redan pluggar på programmet. De har alla läst de kurser som du kommer att läsa och har många tips och förståelse för vad som krävs för att klara kurserna. Dessutom har de haft tid att ta till sig och befästa den kunskap som du läser för första gången och kan i vissa fall kanske förklara den på ett lättare sätt.

Hur är fördelningen mellan teori och praktik, som exempelvis övningar?

– Officersprogrammet är främst akademiskt. Majoriteten av programmet kommer du spendera studerandes teoretiska ämnen. Under mitt första 1,5 år hade vi runt 4 övningar. Men beroende på vilken verksamhetsförlagd utbildning du väljer så kan det bli mer övningar under det året.

Hur fungerar förbandsval och val av verksamhetsförlagd utbildning (VFU)?

– Under tiden du läser på Karlberg läser du för ett förbands räkning som är din tänkta arbetsgivare när du tagit examen. Du får önska vilket förband du vill placeras vid, oftast får du ditt förstahandsval. Förbandsval är inget du behöver stressa med att bestämma särskilt inte innan du börjat. Det kommer diskuteras och fastställas under din studietid.

– Verksamhetsförlagd utbildning är det året som kadetterna utbildas mer riktat mot en specifik kompetens. Exempelvis logistik, indirekt eld, markstrid eller amfibiestrid. Vad du väljer behöver inte diktera vilket förband du ska till men det kan vara en bra idé att hålla en dialog med det förband du vill till och se vilka kompetenser de söker.

– Valen är inte satta i sten och det går att byta förband och VFU-skola även efter du blivit tilldelad en, speciellt det första året. Men när det väl börjar närma sig VFU-året blir det allt svårare eftersom platser fylls och förband kanske fyllt kvoten av officerare de vill ta emot i din kull. Var därför inte rädd att tidigt hålla en dialog med kontaktpersonerna på förbanden och VFU-skolorna om dessa tankar skulle virvla i ditt huvud.

Är det lätt att få kompisar bland kadetterna?

– Ja! Utöver din nya pluton så finns det hundratals kadetter som du kommer få många tillfällen att lära känna! Jag skulle beskriva gemenskapen på skolan som väldigt god. Min erfarenhet är att de flesta är väldigt likasinnade vilket gör det lätt att lära känna många. Dessutom är det ett utmärkt tillfälle att få vänner som kommer från andra vapenslag och regementen, det har jag tyckt varit extremt givande.

Vad händer under Försvarsmaktens första preparandveckor?

– Utbildningen startar ju med två “inryckningsveckor”. När jag började var den första en slags orienteringsvecka. Vad innebär det att studera till officer, hur ser studieplanen ut, att lära sig hitta på området, säkerhetsgenomgångar och sånt.

– Den andra veckan var vi ute i fält och gjorde dels grundläggande fystester (coopertest, multitest, livräddning) men också kursen Ledarskap och självkännedom. I den ingår bland annat ett ensamdygn för reflektion över hur man själv är som ledare. Men veckan handlar också mycket om att lära känna sin nya pluton.

Blir man ”nollad” som ny student på Officersprogrammet?

– Ja och nej. Om man talar om nollning i form av mer förnedrande utmaningar är svaret så klart nej. Däremot genomförs ett antal evenemang där de nya kadetterna introduceras i skolans föreningsliv och traditionsverksamhet för att lära känna varandra och kadetterna som redan studerar på programmet.

Till sist, vad ska man inte glömma att packa inför flytten till Stockholm?

– Jag skulle säga att det viktigaste att packa är:

  1. Träningskläder och träningsskor
  2. Dator
  3. Tandborste, tandkräm
  4. Badkläder (för simprov)
  5. Civila kläder om man vill hitta på något på stan efter att tjänsten är slut!

Är du antagen till Officersprogrammet?

Här hittar du som är antagen till Officersprogrammet översiktlig information om vad som händer härnäst.

Antagen till Officersprogrammet

Vad tycker kadetterna om Officersprogrammet?

Här hittar du fler intervjuer med studerande vid Officersprogrammet.

Sidinformation

Publicerad:
2022-06-01
Senast uppdaterad:
2024-07-05
Dela: