Sök

Sök

Utbildnings- och kursplaner Krig, kultur och samhälle - masterprogram militärhistoria från HT21

Kursplaner

Kursplaner och litteraturlistor för Krig, kultur och sammhäll - masterprogram, från HT21

TERMIN

KURS

Termin 1

2MH042Militär idéhistoria 500 f.kr.-2000 (7,5 hp) inklusive litteratur Pdf, 68.9 kB.


2MH042 History of Military Thought 500 B.C. to 2000 (7,5 points) inklusive litteratur Pdf, 69.3 kB.


2MH043 Taktik och operationskonst 1500–2000 (7,5 hp) inklusive litteratur Pdf, 71.1 kB.


2MH044 Militära kulturer - Organisation och militärt tänkande (7,5 hp) inklusive litteratur Pdf, 70 kB.


2MH045 Samhällen i krig och konflikt 1500 –2000 (7,5 hp) inklusive litteratur Pdf, 71 kB.Termin 2

2MH046 Teori och metod (15 hp) Pdf, 66.3 kB.

Litteraturlista 2MH066 - Teori och metod, ersätter 2MH046 från VT22 Pdf, 860.4 kB.


Valbar kurs 1


Valbar kurs 2Termin 4

2MH049 Militärhistoriskt självständigt arbete (30 hp) Pdf, 67.6 kB.Exempel valbara kurser termin 2 och 3

2MH047 Militärhistorisk praktik - kort (15 hp) Pdf, 66.7 kB.


2MH048 Militärhistorisk praktik - lång (30 hp) Pdf, 66.5 kB.


2MH054 Fält, forskningsläge och problem (15 hp) Pdf, 66.6 kB.


2MH038 Ryssland, Sverige och Östersjön - Strategi och operationer, då, nu och i framtiden (7,5 hp) Pdf, 128.2 kB.


2MH051 Krigsfinansiering och ekonomisk krigföring 1500–2000 (7,5 hp) Pdf, 66.6 kB.


2MH052 Geopolitik och globala militära perspektiv 1700–2000 (7,5 hp) Pdf, 66.7 kB.


2MH041 Vilseledning, överraskning och militär kreativitet (7,5 hp) Pdf, 59.9 kB.


2MH053 Militär rekrytering och professionalisering 1500–2000 (7,5 hp) Pdf, 67.1 kB.


2MH050 Det lilla krigets anatomi. Gerillakrig och hybridkrig 1750–2020 (7,5 hp) Pdf, 67.3 kB.


2MH055 Krig, kultur och samhälle i Afrika 1800–2020 (7,5 hp) Pdf, 66.4 kB.


Litteraturlista 2MH075 - Krig, kultur och samhälle i Afrika 1800-2020 Pdf, 831.8 kB.


2MH056 Krig, kultur och samhälle i Mellanöstern 1800–2020 (7,5 hp) Pdf, 66.6 kB.


Litteraturlista 2MH076 - Krig, kultur och samhälle i Mellanöstern 1800-2020 Pdf, 589.5 kB.


2MH057 Krig, kultur och samhälle i Ostasien 1800–2020 (7,5 hp) Pdf, 66.5 kB.


Litteraturlista 2MH077 - Krig, kultur och samhälle i Östasien 1800-2020 Pdf, 767.6 kB.


Dela: