Nyhetsarkiv

Här hittar du nyhetsarkivet för alla nyheter som är eller har publicerats på startsidan.

 • Allvarlig utveckling i Jerusalem - bakgrund och analys

  De senaste åren har spänningarna ökat i Jerusalem och under sommaren har läget försämrats ytterligare. Försvarshögskolans forskare Björn Brenner bevakar händelseutvecklingen i staden och ger här en kort bakgrund till vad som nu sker.

  6 augusti 2017

 • Se Försvarshögskolans seminarier från Almedalen

  Under Almedalsveckan 2017 arrangerade Försvarshögskolan fem seminarier i egen regi.

  18 juli 2017

 • Nytt uppdrag om informationspåverkan till Försvarshögskolan

  Uppdraget från MSB är att undersöka om salafistiska jihadistmiljöers budskap aktivt sprids i Sverige och vilka metoder som i så fall används. Arbetet startar i slutet av augusti och leds av Magnus Ranstorp, forskningsledare på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan.

  30 juni 2017

 • Samverkansavtal med National Defense University i USA

  Försvarshögskolan och National Defense University (NDU) , Washington DC, har nyligen slutit ett samverkansavtal inom utbildning, forskning och studier. Avtalet är ett bidrag till det Statement of Intent som finns mellan Sverige och USA.

  30 juni 2017

 • Högtidlig avslutning för Stabsutbildningen 2016-17

  Idag hölls avslutningsceremonin i Engelbrektskyrkan för de 61 kaptener som läst Försvarshögskolans tio månader långa Stabsutbildning (SU) 2016-17. Kaptenerna blir nu behöriga att befordras till graden major respektive örlogskapten av sina hemmaförband.

  21 juni 2017

 • Har Palestina blivit ett europeiskt projekt?

  Är det dags för EU att omvärdera sin nuvarande inställning till fredsprocessen i Mellanöstern? Det europeiska biståndet går till ett institutionsbyggande som hittills inte burit frukt, när det istället borde riktas mot humanitära insatser som gör direkt nytta på plats. Det menar Försvarshögskolans forskare Björn Brenner i en debattartikel i den israeliska dagstidningen Haaretz.

  21 juni 2017

 • Nytt centrum för totalförsvar och samhällssäkerhet på Försvarshögskolan

  Försvarshögskolan gör en ny satsning genom att samla tre av sina forsknings- och utbildningsmiljöer i ett nytt, stort centrum för totalförsvar och samhällssäkerhet. Centrumet ska med utbildningar, analysstöd och övningar rusta samhällets krisberedskap.

  19 juni 2017

 • Krisberedskapsutbildning om hot och säkerhet inom livsmedelskedjan

  Försvarshögskolans institut för högre totalförsvarsutbildning, IHT, har nyligen genomfört en unik utbildning i samarbete med Western Institute for Food Safety and Security (WIFSS). Ämnet var hot och säkerhet inom livsmedelskedjan. Deltagarna kom från svenska myndigheter och regeringskansliet, syftet var att stärka krisberedskap och totalförsvar.

  18 juni 2017

 • Unik forskningsrapport analyserar individer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak

  Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan publicerar idag en unik studie om svenska individer som rest till Syrien och Irak sedan 2012 för att ansluta sig till terrorgrupper.

  14 juni 2017

 • Helena prövar "självklara" antaganden i katastrofhantering

  Helena Hermansson försvarade sin avhandling Centralized Disaster Management Collaboration in Turkey vid Uppsala Universitet, den 8:e juni. Genom sin avhandling har Helena prövat vad som i stor utsträckning anses vara självklara antaganden i katastrofhanteringspraktiken.

  13 juni 2017

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9101.