Nyhetsarkiv

Här hittar du nyhetsarkivet för alla nyheter som är eller har publicerats på startsidan.

 • Vill du bli officer? Ansök nu!

  Nu kan du som har genomfört, eller nu genomför, militär grundutbildning eller motsvarande söka till officersprogrammet som startar höstterminen 2018. Ansökan är öppen 1 december–31 januari.

 • Här kombineras teknik och försvar

  Sofia Taflin gillar att jobba med både hjärnan och kroppen. Därför har hon valt att läsa officersprogrammet med inriktning mot militärteknik. Här blandar hon tekniknörderi med praktiska militärövningar.

  14 december 2017

 • Kan organisationer lära mitt i en kris?

  Organisationer har länge analyserats som om de kunde likställas med individer. De har en kultur, de kan lära sig saker och de kan bete sig på olika sätt. Men hur långt kan denna analogi sträckas? Vilka typer av organisatorisk kognition kan vi föreställa oss? Och vilka fördelar kan vi få genom att införa nya perspektiv?

  I sin doktorsavhandling undersöker Mats Koraeus om organisationer som har till uppgift att veta hur man hanterar det oväntade också kan lära mitt i en kris.

  13 december 2017

 • Ny avhandling förklarar internationellt maktspel till havs

  I sin avhandling Continuity and Change in post-Cold War Maritime Security tar Stefan Lundqvist avstamp i maktvakuumet på världshaven efter kalla krigets slut. När den globala närvaron av två stormakter försvann uppstod nya säkerhetshot som piratverksamhet, drogsmuggling och terrorism. Som följd har konceptet maritim säkerhet breddats — vilket kan vara till fördel för mindre kuststater som Sverige.

  1 december 2017

 • Försvarshögskolan föreslås få magister- och masterexamensrätt i försvar, krishantering och säkerhet

  Högskolornas tillsynsmyndighet, Universitetskanslersämbetet (UKÄ), föreslår idag att Försvarshögskolan ska få tillstånd att inrätta masterprogram i försvar, krishantering och säkerhet. Sista steget är därmed taget innan formellt beslut tas av regeringen under 2018.

  29 november 2017

 • Internationellt bokpris till Mellanösternforskare

  Försvarshögskolans Björn Brenner har tilldelats Palestine Book Award för sin forskning om samhälle och politik på Gazaremsan. En internationell jury i London utsåg nyligen Björns bok Gaza under Hamas till 2017 års bästa vetenskapliga bok om Palestina.

  27 november 2017

 • Akademin accepterar inte trakasserier

  I Svenska Dagbladet vittnar kvinnor på universitet och högskolor om fruktansvärda övergrepp och sexuella trakasserier inom akademin. I #Akademiuppropet kräver de, totalt 2 400 kvinnor, att lärosätenas ledningar sätter stopp för trakasserierna. Försvarshögskolans ledning stödjer till fullo uppropet och kommenterar det så här:

  24 november 2017

 • "Dagens terrorister är gängmedlemmar, inte tedrickande studenter"

  Den europeiska terrorismen förändras. Moderna terrorister är inte längre välutbildade teologistudenter. Istället blir kriminella gäng en allt viktigare rekryteringsbas för den jihadistiska miljön.

  22 november 2017

 • Chiara Ruffa årets Hugo Raab-pristagare

  Fil. dr. Chiara Ruffa har av Forskning- och utbildningsnämnden utsetts till 2017 års mottagare av Hugo Raab-priset. Priset delas ut vid Högtidsdagen den 7 december 2017.

  21 november 2017

 • Chefskurs gav ingenjören verktygen för att ta debatten och driva jämställdhetsfrågorna

  Hallå där Martin Norsell, prorektor och professor i militärteknik vid Försvarshögskolan, som tillsammans med drygt tio andra chefer i ledande befattningar i Försvarsmakten och Polismyndigheten nyss gått klart Försvarsmaktens tvååriga chefskurs om jämställdhet, Gender Coach Program, vad har du lärt dig?

  13 november 2017

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9103.