Nyhetsarkiv

Här hittar du nyhetsarkivet för alla nyheter som är eller har publicerats på startsidan.

 • Högtidlig avslutning för Stabsutbildningen 2016-17

  Idag hölls avslutningsceremonin i Engelbrektskyrkan för de 61 kaptener som läst Försvarshögskolans tio månader långa Stabsutbildning (SU) 2016-17. Kaptenerna blir nu behöriga att befordras till graden major respektive örlogskapten av sina hemmaförband.

  21 juni 2017

 • Har Palestina blivit ett europeiskt projekt?

  Är det dags för EU att omvärdera sin nuvarande inställning till fredsprocessen i Mellanöstern? Det europeiska biståndet går till ett institutionsbyggande som hittills inte burit frukt, när det istället borde riktas mot humanitära insatser som gör direkt nytta på plats. Det menar Försvarshögskolans forskare Björn Brenner i en debattartikel i den israeliska dagstidningen Haaretz.

  21 juni 2017

 • Nytt centrum för totalförsvar och samhällssäkerhet på Försvarshögskolan

  Försvarshögskolan gör en ny satsning genom att samla tre av sina forsknings- och utbildningsmiljöer i ett nytt, stort centrum för totalförsvar och samhällssäkerhet. Centrumet ska med utbildningar, analysstöd och övningar rusta samhällets krisberedskap.

  19 juni 2017

 • Krisberedskapsutbildning om hot och säkerhet inom livsmedelskedjan

  Försvarshögskolans institut för högre totalförsvarsutbildning, IHT, har nyligen genomfört en unik utbildning i samarbete med Western Institute for Food Safety and Security (WIFSS). Ämnet var hot och säkerhet inom livsmedelskedjan. Deltagarna kom från svenska myndigheter och regeringskansliet, syftet var att stärka krisberedskap och totalförsvar.

  18 juni 2017

 • Unik forskningsrapport analyserar individer som anslutit sig till terrorgrupper i Syrien och Irak

  Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier, CATS, vid Försvarshögskolan publicerar idag en unik studie om svenska individer som rest till Syrien och Irak sedan 2012 för att ansluta sig till terrorgrupper.

  14 juni 2017

 • Helena prövar "självklara" antaganden i katastrofhantering

  Helena Hermansson försvarade sin avhandling Centralized Disaster Management Collaboration in Turkey vid Uppsala Universitet, den 8:e juni. Genom sin avhandling har Helena prövat vad som i stor utsträckning anses vara självklara antaganden i katastrofhanteringspraktiken.

  13 juni 2017

 • Nya böcker kring riskhantering och ledarskap

  Hur rustar man sig bäst inför extremt riskfyllda lägen? Vilken ledarstil ger gruppen eller organisationen förutsättningar att hantera och överleva farliga situationer?

  Forskare vid Försvarshögskolan lanserar nu två nya böcker med stor potential att bli nyckellitteratur för bland annat militär och civil insatspersonal.

  8 juni 2017

 • Marinen fyller 495 år - hur ser framtiden ut?

  Idag, onsdag 7 juni, fyller svenska marinen 495 år. Marinen grundades 1522 när Gustav Vasa köpte ett antal fartyg från Hansastaden Lübeck, vilket blev svenska kungliga flottan. Idag utgörs marinen av både flottiljer, amfibieförband och baser.

  7 juni 2017

 • Analys: USA:s nya Mellanösternstrategi börjar nu ta form

  Försvarshögskolans forskare Björn Brenner har bevakat USA:s president Donald Trumps uppmärksammade resa till Saudiarabien och Israel. Ur Trumps alla motsägelsefulla utspel framträder nu ändå konturerna kring en ny Mellanösternstrategi, skriver Brenner i Mänsklig Säkerhet.

  1 juni 2017

 • Katastrofer, sårbarhet och makt

  Vad händer när en katastrofs akuta skede övergår i ett långsiktigt politiskt återuppbyggnadsarbete? Sara Bondesson vid Försvarshögskolan vet, hon lade fram sin avhandling i ämnet vid Uppsala universitet den 19 maj.

  22 maj 2017

Gå till sida: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9101.