Sök

Sök

SWAMID Service Definition

SWAMID Service Definition är skriven på svenska. En engelsk översättning finns att läsa här.

Generell beskrivning av SAML2 WebSSO

Tjänsten innefattar autentisering av användare som har en elektronisk identitet på Försvarshögskolan, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. Tjänsteutgivaren/högskolan är medlem i SWAMID, den svenska identitetsfederationen för forskning och högre utbildning. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policy och övriga regler och riktlinjer som fastställts av SWAMID.

Policy för personlig integritet

Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter (Privacy policy) enligt bilaga 3 som fastställts av Försvarshögskolan, i enlighet med svensk lagstiftning.

Tjänsten och dess begränsningar

Försvarshögskolan garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med Försvarshögskolan krav och förväntningar. Processen för utdelande, avslutande och underhåll av elektroniska identiteter vid Försvarshögskolan finns i bilaga 5 Identitetsprocess. Försvarshögskolan följer SWAMIDs rekommendationer för utlämning av attribut, baserad på entitetskategorier. Försvarshögskolan förbehåller sig att i kommunikation med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut, oavsett vad som rekommenderas av SWAMID gällande den entitetskategori som tjänsteutgivaren har placerats i.

Servicedesk och supportfrågor

För frågor och felanmälan gällande Försvarshögskolan och dess SAML2 WebSSO-tjänst hänvisas till följande lokala supportkanaler

Tfn: 08-553 425 45

Epost: helpdesk@fhs.se

Dela: