Sök

Cyber Challenge

Cyber Challenge är Försvarshögskolans cybersäkerhetstävling för studenter. Syftet med tävlingen är att öka förståelsen kring cyberangrepp, metoder och de utmaningar cyberangrepp medför för regeringar, myndigheter och medborgare.

Om tävlingen

Tävlingen involverar att analysera ett fiktivt scenario som fokuserar på ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vår region. Lagen får uppgifter som de löser med policysvar inkluderar risk- och incidenthantering, strategisk kommunikation, policyutveckling och konsekvensanalys som naturliga delar.

De tre lag som mottagit bäst omdömen av tävlingens domare, går vidare till den internationella Cyber Strategy Challenge i Genève, Schweiz. Ersättning för kostnader som relaterar till resa, kost och logi ingår.*

Vem vänder sig tävlingen till?

Tävlingen vänder sig till dig som studerar vid ett universitet eller lärosäte för högre studier. Studenter söker i lag om fyra (4) elever. Varje lag måste rekrytera en coach som är fakultetsanställd på lagets lärosäte. För att laget ska vara framgångsrikt rekommenderas studenter att bygga laget över institutionsgränser och med olika studieinriktningar. Studenter från olika universitet och lärosäten kan inte bilda ett lag tillsammans utan varje lag måste vara sammansatt med studenter från samma lärosäte.

*Med anledning av den pågående pandemin är det ännu oklart om tävlingen i Genève kommer äga rum fysiskt på plats. Om så inte blir fallet kommer de tre lag med bäst omdömen erbjudas ett alternativ pris som tillkännages vid ett senare tillfälle.

Cybersäkerhetstävlingen är kostnadsfri och anmälan öppnar varje höst.

Dela: