Sök

Sök

Cyber Challenge

Cyber Challenge är Försvarshögskolans cybersäkerhetstävling för studenter. Syftet med tävlingen är att öka förståelsen kring cyberangrepp, metoder och de utmaningar cyberangrepp medför för regeringar, myndigheter och medborgare.

Läs mer om Cyber Challenge 2022 här.

Om tävlingen

Tävlingen involverar att analysera ett fiktivt scenario som fokuserar på ett förändrat säkerhetspolitiskt läge i vår region. Lagen får uppgifter som de löser med policysvar inkluderar risk- och incidenthantering, strategisk kommunikation, policyutveckling och konsekvensanalys som naturliga delar.

De tre lag som mottagit bäst omdömen av tävlingens domare, går vidare till den internationella Cyber Strategy Challenge i Genève, Schweiz. Ersättning för kostnader som relaterar till resa, kost och logi ingår.*

Vem vänder sig tävlingen till?

Tävlingen vänder sig till dig som studerar vid ett universitet eller lärosäte för högre studier. Studenter söker i lag om fyra (4) elever. Varje lag måste rekrytera en coach som är anställd på lagets lärosäte. För att laget ska vara framgångsrikt rekommenderas studenter att bygga laget över institutionsgränser och med olika studieinriktningar. Studenter från olika universitet och lärosäten kan inte bilda ett lag tillsammans utan varje lag måste vara sammansatt med studenter från samma lärosäte.

*Denna ersättning betalas enbart ut om tävlingen i Genève genomförs som planerat.

Cybersäkerhetstävlingen är kostnadsfri och anmälan öppnar varje höst.

Dela:
Hjälpte informationen dig?