Sök

Sök

Partnerskap för ett motståndskraftigare Sverige

Försvarshögskolan har ett brett nätverk av partners och samarbetsavtal, nationellt och internationellt. Tillsammans utgör vi gränssnittet mellan den breda säkerhetssektorn och det svenska totalförsvaret. I våra gemensamma utbildnings-, forsknings- och samverkansprojekt bidrar vi långsiktigt och systematiskt till att bygga ett motståndskraftigt samhälle.

Försvarshögskolan som totalförsvarscampus är en unik mötesplats för aktörer från den civila och militära världen. Några av de största tunga aktörerna inom svenskt näringsliv är med i kärnan av partnerprogrammet. Att vara vår partner innebär en möjlighet att påverka vilka frågor vi ska fokusera på, hur utbildningen bör utvecklas och vilken forskning och samverkan som saknas och ska byggas ut.

Det här får du som partner

 • Ett starkt civil-militärt nätverk
  Exklusiva nätverksträffar med keynote-föreläsningar.
 • Dialog med framstående ledare
  Rundabordssamtal med diskussioner ledda av nationella och internationella experter.

 • Tillgång till forskare
  Möjligheter att gå vidare med era styrkor i olika initiativ inom forskning och medlemskap i våra centers

 • Inflytande genom utbildning
  Bidra till verklighetsförankrad utbildning genom case och projekt från er företagsmiljö.

Gränssnitt mellan samhällssäkerhet och försvar

Vårt gemensamma nätverk är en viktig mötesplats för dialog över traditionella gränser och som underlättas av experter och forskare i en neutral akademisk miljö.

Tillsammans kan vi bygga spetsforskning

Ta chansen till ett samarbete inom banbrytande forskning som är relevant för ditt företag eller din organisation, eller samarbeta med forskargrupper och projekt för närmare samarbete genom samproduktion, adjungerad fakultet, såväl som möjligheter för doktorand i branschen.

Inflytande genom utbildning

Bidra till att utveckla våra utbildningar genom verkliga case, kursprojekt, övningsdeltagande och praktikprogram som ger våra studenter ovärderlig verklig erfarenhet och förbereder dem för sina karriärer. Våra program och kurser är professionellt inriktade för att förbereda studenterna för framgångsrika karriärer. Vår pedagogik erbjuder i många fall unika tillvägagångssätt med scenarioövningar och krigsspel som vässar studenternas färdigheter inför verklighetens scenarier.

Kompetensutveckla din personal

Vårt centrum för samhällssäkerhet är vår organisation för fortbildning och som tillhandahåller såväl grundläggande utbildningar inom samhällssäkerhet som skräddarsydda kurser för att utveckla just din personals kompetens inom ert specialområde.

Rekrytera framtida kompetens

Samarbete med myndigheter, företag och organisationer inom den bredare säkerhets- och försvarssektorn är avgörande för att vi ska kunna lyckas med vår ambition att utbilda framtidens ledare inom säkerhet och försvar. För våra partners erbjuder samarbetet rekryteringsmöjligheter av kompetenta framtida medarbetare och tillgång till skräddarsydda chefsutbildningar och kompetensbyggande kurser.

Dela: