Sök

Uppsamlingstillfälle för B- och C-uppsatser

I augusti 2021 erbjuds studenter tillfälle att examinera B- och C-uppsats i statsvetenskap.

Statsvetenskap

Anmäl dig till uppsamlingstillfället i statsvetenskap i formuläret nedan. Du måste vara registrerad student för att kunna ladda upp uppsatsen på Canvas, om du inte är registrerad kommer du bli det efter din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 13 juni klockan 13.00.

Efter den 13 juni

När anmälan är stängd påbörjas sammanställning av anmälningar och först därefter erhålls, vid behov, tillgång till LMS/Canvas.

Aktuella kursplaner finns på studentportalen.

Arkivera din c-uppsats

Godkända c-uppsatser ska arkiveras. Skicka en arkivkopia till institutionen (issl@fhs.se) omgående efter att betyg meddelats. Din c-uppsats ska också registreras i DiVA, på Anna Lindh-bibliotekets webbplats finns instruktioner om hur du laddar upp din uppsats.

Dela: