Sök

Uppsamlingstillfälle för B- och C-uppsatser

I augusti 2020 erbjuds studenter tillfälle att examinera B- och C-uppsats i statsvetenskap och ledarskap under påfrestande förhållanden.

Ledarskap under påfrestande förhållanden

B- och C-uppsatser i ledarskap under påfrestande förhållanden har uppsatsventilering i grupp onsdagen 19 augusti. Anmäl dig till studierektor susanne.hede@fhs.se för att få information och tidplan. Sista anmälningdag 5 juni.

Statsvetenskap

Anmäl dig till uppsamlingstillfället i statsvetenskap i formuläret nedan. Du måste vara registrerad student för att kunna ladda upp uppsatsen på Canvas, om du inte är registrerad kommer du bli det efter din anmälan.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 5 juni klockan 13.00.

Efter den 5 juni

När anmälan är stängd påbörjas sammanställning av anmälningar och först därefter erhålls, vid behov, tillgång till LMS/Canvas.

Aktuella kursplaner finns på studentportalen.

Arkivera din c-uppsats

Godkända c-uppsatser ska arkiveras. Skicka en arkivkopia till institutionen (issl@fhs.se) omgående efter att betyg meddelats. Din c-uppsats ska också registreras i DiVA, på Anna Lindh-bibliotekets webbplats finns instruktioner om hur du laddar upp din uppsats.

Dela: