Officersprogrammet

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär, som övningar i fält, fysisk träning och truppföring/chefsträning. Utbildningen är både fysiskt och intellektuellt utmanande. Du får mat, boende och dagpenning under hela utbildningen. Efter avslutade och godkända studier kan du bli du fänrik i Försvarsmakten.

Karriär efter officersutbildningen

Som officer i Försvarsmakten har du många olika karriärmöjligheter. Du kan exempelvis tjänstgöra som chef vid något förband eller i staber nationellt och internationellt. Du får en ledande befattning där du ansvarar för personal och verksamhet.

Livet som officersaspirant – civil och militär samtidigt

När du läser på officersprogrammet är du dels högskolestudent på Försvarshögskolan men också officersaspirant i Försvarsmaktens kadettbataljon. Större delen av utbildningen sker på Campus Karlberg i Stockholm, där du också bor. Två terminer genomförs inom Försvarsmakten.

Om du har läst på högskola innan kommer du känna igen mycket från det civila högskolelivet, men du kommer hela tiden ha en nära koppling till det militära och känna igen mycket från vardagen i Försvarsmakten. Du bär till exempel uniform och hälsar med honnör och grad. Du deltar också i verksamhet inom Försvarsmakten samtidigt som du läser officersprogrammet. Därför är terminerna längre än hos andra högskolor. Du är ledig fyra veckor under sommaren och cirka två veckor vid jul.

Om utbildningen

Officersprogrammet är en treårig utbildning där du är både civil och militär samtidigt. Du läser teorin bakom försvar och krigskonst på Campus Karlberg i tre terminer och får sen lära dig de mer praktiska kunskaperna hos Försvarsmakten termin fyra och fem. Den sjätte terminen gör du ett självständigt arbete under tio veckor.

Programmet har tre inriktningar: krigsvetenskaplig, militärteknisk och nautisk.

Läs mer om programmet och inriktningarna

Livet på Campus Karlberg