Sök

Officersprogrammet

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär, som övningar i fält, fysisk träning och truppföring/chefsträning. Utbildningen är både fysiskt och intellektuellt utmanande. Du får mat, boende och dagpenning under hela utbildningen. Efter avslutade och godkända studier kan du bli fänrik i Försvarsmakten.

Karriär efter officersutbildningen

Som officer i Försvarsmakten har du många olika karriärmöjligheter. Du kan exempelvis tjänstgöra som chef vid något förband eller i staber nationellt och internationellt. Du får en ledande befattning där du ansvarar för personal och verksamhet.

Puff bild
Officer – ett jobb med tusen möjligheter
För fyra år sedan tog Helena Bergström examen från Officersprogrammet. Det här gör hon idag.

Livet som officersaspirant – civil och militär samtidigt

När du läser på Officersprogrammet är du dels högskolestudent på Försvarshögskolan men också kadett och officersaspirant i Försvarsmaktens kadettbataljon. Större delen av utbildningen sker på Karlberg i Stockholm, där du också bor. Två terminer genomförs inom Försvarsmakten.

Om du har läst på högskola innan kommer du känna igen mycket från det civila högskolelivet, men du kommer hela tiden ha en nära koppling till det militära och känna igen mycket från vardagen i Försvarsmakten. Du bär till exempel uniform och hälsar med honnör och grad. Du deltar också i verksamhet inom Försvarsmakten samtidigt som du läser Officersprogrammet. Därför är terminerna längre än hos andra högskolor. Du är ledig fyra veckor under sommaren och cirka två veckor vid jul.

Puff bild
"Jag är bra på att se styrkan i gruppen"
Officerstudenten Gustav Lindberg övergav läkarplanerna för att satsa på en karriär i Försvarsmakten.

Om utbildningen

Officersprogrammet är en treårig utbildning där du är både civil och militär samtidigt. Du läser teorin bakom försvar och krigskonst på Karlberg i tre terminer och får sen lära dig de mer praktiska kunskaperna hos Försvarsmakten termin fyra och fem. Den sjätte terminen gör du ett självständigt arbete under tio veckor.

Programmet har tre inriktningar: krigsvetenskaplig, militärteknisk och nautisk.

Läs mer om programmet

Livet på Karlberg och förmåner

Puff bild
Anmälan och antagning
Anmälan till Officersprogrammet är öppen december-januari varje år. Då kan du som genomför eller har genomfört militär grundutbildning, eller motsv...
Puff bild
Behörighet
Som officer kommer du värna om vårt lands säkerhet. Du har fått ett förtroende av det svenska folket och kan behöva fatta beslut i krig. Få yrken inne...
Puff bild
Om Officersprogrammet
Som officersstudent blandar du teori och akademiska studier med praktik och verksamhet inom Försvarsmakten. Ämnen du läser är till exempel ledarskap, ...
Puff bild
Bo med kompisarna – mitt i Stockholm
Under utbildningen bor du på Karlberg, mitt i centrala Stockholm. Till skillnad från livet på förläggningen har du här ett eget studentrum. Det ger di...
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.