Sök

Sök

Officersprogrammet

Vill du bli ledare i Försvarsmakten?

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning vid Försvarshögskolan som leder till en officersexamen – en högskoleexamen på grundnivå, 180 hp.

Programmet har fyra terminer av teoretiska studier på campus i Stockholm och två terminer av verksamhetsförlagd utbildning i Försvarsmakten. Som student vid programmet har du fri kost och logi, fria hemresor samt 140 kronor i dagersättning.

Vill du vara med när det händer? Hör några av våra kadetter berätta om varför de valde Officersprogrammet och varför de tycker att du ska söka.

Vad gör en officer?

Officerens kärnuppgifter är att leda och utbilda militära förband i fred, kris och krig. Som chef och ledare utvecklar du medarbetarnas och det militära förbandets förmåga. Som officer behöver du kunna se det större sammanhanget och avgöra hur en viss uppgift ska genomföras för att rätt resultat ska uppnås.

Arbetsuppgifterna för en officer är många och skiftande och kan behöva lösas under extrema situationer. Under din karriär kommer du arbeta med många olika uppgifter på många olika platser, i Sverige men kanske också utomlands. En officer är aldrig färdiglärd. I officersyrket kommer du ständigt att ställas inför nya utmaningar och nytt lärande.

Treårigt program med tre inriktningar

Officersprogrammet har tre inriktningar: krigsvetenskaplig, militärteknisk och sjökrigsvetenskaplig.

Oavsett inriktning kommer dina studier vara både teoretiska och praktiskt inriktade. Tillämpning och övning är återkommande inslag. Du kommer att testa dina gränser, öva på att leda, planera, genomföra och utvärdera militär verksamhet och därigenom utveckla en förståelse för ditt kommande jobb som officer.

Utbildningen genomförs i nära samarbete med Försvarsmakten och under din utbildningstid är du som kadett både student vid Försvarshögskolan och officersaspirant i Försvarsmakten.

Särskilda behörighetskrav

Som officer kommer du värna om vårt lands säkerhet. Du har fått ett förtroende av det svenska folket och kan behöva fatta beslut i krig. För att vara säker på att de som börjar på Officersprogrammet kommer klara av utbildningen och yrket skiljer sig behörighet och antagningsprocess från övriga utbildningar på Försvarshögskolan.

Tester och intervjuer

I behörighetskraven ingår flera tester och intervjuer som du måste bli godkänd på för att antas till programmet.

Anmälan öppen december-januari varje år

När anmälan öppnar hittar du en länk här med information om hur du anmäler dig, vad du ska bifoga och vad som händer efter anmälan.

Bo med kompisarna — mitt i Stockholm

Under stor del av utbildningen bor du på eller i närheten av Campus Karlberg, mitt i centrala Stockholm. Det ger dig både närhet till kurskamrater, undervisningen och staden.

Kontakt

Högre officersutbildning

På uppdrag av Försvarsmakten genomför vi även en högre utbildning för officerer, Högre officersprogrammet (HOP), för dig som är officer men vill vidareutvecklas och gå vidare i karriären.

Berättelser från Officersprogrammet

"Vi har en väldigt god gemenskap och stöttar varandra"

Harry Norbäck läser tredje terminen på Officersprogrammet.

"Det var utmaningen som lockade"

Anna Rabar berättar om Officersprogrammets militärtekniska inriktning.

"Kamratskapen var något jag ville ha kvar"

Efter fem år på fjärde sjöstridsflottiljen valde Alexandra att bli officer.

"Det man lär sig kan tillämpas på riktigt"

Gustav Lindberg om känslan av att ha hamnat rätt.

”Jag vill vara med och bevara Sveriges demokrati”

Under hela sin uppväxt har Noelle Nielsen vetat att hon vill ha ett aktivt yrke, och inte sitta på en kontorsstol. Med Officersprogrammet ser hon möjligheten att leva ut den drömmen.

”Man blir direkt en familj”

Som en av de runt 250 nya kadetterna på Officersprogrammet på Karlbergs slott i Solna kommer du rakt in i gemenskapen. Det går per automatik, när man bor, tränar och pluggar tillsammans, äte...

Kadettkåren hälsar välkommen!

Joel Pettersson är ordförande för Kadettkåren och lovar att det går fort att komma in i gemenskapen på skolan inte minst genom att man bor, tränar, äter och pluggar tillsammans.

Gemenskapen inom Försvarsmakten är fantastisk

När Sophie Mellstig började Officersprogrammet hade hon redan jobbat sju år inom Försvarsmakten, bland annat som båtchef och i en insats i Irak. Men den långa vägen är faktiskt inget hon för...

Karriär med oändliga möjligheter

Fredrika Rautioaho och Oscar Evelyn går båda på Försvarshögskolans officersprogram. Hon första året och han andra. Båda ser stora möjligheter till en varierad karriär inom Försvarsmakten.

Helena om karriären efter studierna

För fyra år sedan tog Helena Bergström examen från Försvarshögskolans officersprogram. I dag är hon ytstridsofficer på fartyget HMS Helsingborg i Berga. – Yrket har visat sig vara mycket rol...

Teori blir verklighet i unika stressövningar

Från höga höjder till djupt vatten, från fysiska utmaningar till tidspressade uppgifter. Under två heldagar får kadetterna på Officersprogrammet genomgå ett antal olika stressövningar för at...

Vår frihet är värd att försvara

Ena veckan gör de stridsövningar på sjön, den andra läser de om svensk försvarspolitik. På officersprogrammet krävs lika delar ledaregenskaper, empati och analysförmåga.