Sök

Sök

Officersprogrammet

Vill du bli ledare i Försvarsmakten?

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär, som övningar i fält, fysisk träning och truppföring/chefsträning. Utbildningen är både fysiskt och intellektuellt utmanande. Du får mat, boende och dagpenning under hela utbildningen. Efter avslutade och godkända studier kan du bli fänrik i Försvarsmakten.

Karriär efter officersutbildningen

Som officer i Försvarsmakten har du många olika karriärmöjligheter. Du kan exempelvis tjänstgöra som chef vid något förband eller i staber nationellt och internationellt. Du får en ledande befattning där du ansvarar för personal och verksamhet.

Livet som officersaspirant – civil och militär samtidigt

När du läser på Officersprogrammet är du dels högskolestudent på Försvarshögskolan men också kadett och officersaspirant i Försvarsmaktens kadettbataljon. Större delen av utbildningen sker på Karlberg i Stockholm, där du också bor. Två terminer genomförs inom Försvarsmakten.

Om du har läst på högskola innan kommer du känna igen mycket från det civila högskolelivet, men du kommer hela tiden ha en nära koppling till det militära och känna igen mycket från vardagen i Försvarsmakten. Du bär till exempel uniform och hälsar med honnör och grad och deltar i verksamhet inom Försvarsmakten samtidigt som du läser Officersprogrammet. Därför är terminerna längre än hos andra högskolor.

Teori och praktik

Officersprogrammet är en treårig utbildning. Du läser teorin bakom försvar och krigskonst på Karlberg de tre första terminer, följt av verksamhetsförlagd utbildning i Försvarsmakten termin fyra och fem. Den sjätte terminen gör du ett självständigt arbete under tio veckor.

Tre inriktningar

Programmet har tre inriktningar: krigsvetenskaplig, militärteknisk och nautisk. Du väljer inriktning när du anmäler dig till programmet.

Anmälan till Officersprogrammet

Anmälan till Officersprogrammet är öppen december-januari varje år. Då kan du som genomför eller har genomfört grundutbildning med värnplikt, eller motsvarande, anmäla dig.

Unika behörighetskrav

Som officer kommer du värna om vårt lands säkerhet. Du har fått ett förtroende av det svenska folket och kan behöva fatta beslut i krig. För att vara säker på att de som börjar på Officersprogrammet kommer klara av utbildningen och yrket skiljer sig behörighet och antagningsprocess från övriga utbildningar på Försvarshögskolan.

Tester för behörighet

Antagningsprocessen innehåller flera tester, både fysiska och psykiska, som du måste klara för att komma in.

Bo med kompisarna — mitt i Stockholm

Under utbildningen bor du på Karlberg, mitt i centrala Stockholm. Det ger dig både närhet till kurskamrater, undervisningen och staden.

Berättelser från Officersprogrammet

"Vi har en väldigt god gemenskap och stöttar varandra"

Harry Norbäck läser tredje terminen på Officersprogrammet.

"Det var utmaningen som lockade"

Anna Rabar berättar om Officersprogrammets militärtekniska inriktning.

"Kamratskapen var något jag ville ha kvar"

Efter fem år på fjärde sjöstridsflottiljen valde Alexandra att bli officer.

"Det man lär sig kan tillämpas på riktigt"

Gustav Lindberg om känslan av att ha hamnat rätt.

”Man blir direkt en familj”

Som en av de runt 250 nya kadetterna på Officersprogrammet på Karlbergs slott i Solna kommer du rakt in i gemenskapen. Det går per automatik, när man bor, tränar och pluggar tillsammans, äte...

Gemenskapen inom Försvarsmakten är fantastisk

När Sophie Mellstig började Officersprogrammet hade hon redan jobbat sju år inom Försvarsmakten, bland annat som båtchef och i en insats i Irak. Men den långa vägen är faktiskt inget hon för...

Helena om karriären efter studierna

För fyra år sedan tog Helena Bergström examen från Försvarshögskolans officersprogram. I dag är hon ytstridsofficer på fartyget HMS Helsingborg i Berga. – Yrket har visat sig vara mycket rol...

Karriär med oändliga möjligheter

Fredrika Rautioaho och Oscar Evelyn går båda på Försvarshögskolans officersprogram. Hon första året och han andra. Båda ser stora möjligheter till en varierad karriär inom Försvarsmakten.

Jag är bra på att se styrkan i gruppen

Gustav Lindberg hade en tydlig framtidsplan. Att bli officer ingick inte i den. Men en lika tuff som utvecklande introduktion till det militära fick honom att ändra bana. Idag läser han andr...

Vår frihet är värd att försvara

Ena veckan gör de stridsövningar på sjön, den andra läser de om svensk försvarspolitik. På officersprogrammet krävs lika delar ledaregenskaper, empati och analysförmåga. Möt officersstudente...

Teori blir verklighet i unika stressövningar

Från höga höjder till djupt vatten, från fysiska utmaningar till tidspressade uppgifter. Under två heldagar får kadetterna på Officersprogrammet genomgå ett antal olika stressövningar för at...