Forskningsämnen

Vid Försvarshögskolan bedrivs flera typer av forskning, inte minst forskning som är till direkt nytta för samhället. Våra forskares expertis och analyser kring samhällets säkerhet efterfrågas ofta av media och myndigheter.

Vi har två statsvetenskapliga forskningsämnen med inriktning: säkerhetspolitik och strategi samt krishantering och internationell samverkan.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.