Sök

Sök

Forskningsämnen

Försvarshögskolans forskning spänner över en rad nära besläktade vetenskapliga fokusområden och är indelad i åtta olika ämnen.

Områdena omfattar från militär taktik, operationer och teknikanvändning till militär strategi, i nära samband med politisk så kallad ”grand strategy”, med den därtill kopplade utrikes- och säkerhetspolitiken.

Detta omfattar inte bara den militära dimensionen utan också samhällelig och individuell krishantering, folkrättsliga dimensioner, civil-militär samverkan och olika former av styrning, så kallad ”governance”.

De samhällsfunktioner som forskningen relaterar till kan sammanfattas i termer av säkerhetspolitik och samhällssäkerhet inklusive militärt försvar samt civilt samhällsskydd och krishantering. Central är hur man kan leda och organisera insatser såväl som skapa och upprätthålla olika förmågor, i syfte att hantera kriser, konflikter och krig.

Dela: