Sök

Sök

Tema: Kriget i Ukraina

Våra artiklar och analyser nedan handlar om Rysslands fokus på icke-militär krigföring som vilseledning, cyberkrigföring och olika påverkansmetoder, men också om kriget i Ukraina och hur det kan påverka världsordningen i framtiden.

Den 24 februari 2022 är en dag som är för evigt etsad i mitt personliga och Försvarshögskolans kollektiva minne – chocken, men också hur snabbt vi samlade oss och fann gemensam kraft och vilja att på många sätt stötta Ukraina.

Läs hela inlägget på Rektorsbloggen


Forskning och utbildning i krigets Ukraina

Intervjuer med forskare och experter

”Det är akut att stärka Sveriges försvarsförmåga”

Peter Lidén undervisar i krigsvetenskap vid Försvarshögskolan och har sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 synts en hel del i media där han delar med sig av sina kunskaper.

”Vi behöver lära oss mer om Ryssland”

Trots att Ryssland, sedan invasionen av Ukraina, ligger högt upp på nyhetsagendan är Oscar Jonsson övertygad om att vi behöver mer kunskap för att kunna hantera hotet från Ryssland.

Trygg i medierollen som militär expert

Sedan Rysslands invasion av Ukraina har Joakim Paasikivi gjort sig oumbärlig som uttolkare av både ryskt anfallskrig och av ukrainskt försvar i tv, radio och tidningar.

Film: Våra experter om ettårsdagen av invasionen

 

Se filmen där tre av våra experter berättar om upptakten till Rysslands invasion av Ukraina, vad som hänt under det gångna året och hur de ser att kriget skulle kunna utveckla sig på sikt.

Den 24 februari 2022 inledde Ryssland sin fullskaliga invasion av Ukraina, men kriget har pågått sedan 2014 då Ryssland annekterade Krim.

Artiklar och studier om informationspåverkan

Fler artiklar och analyser

Fokus på kriget i Ukraina

I det senaste numret av Statsvetenskaplig tidskrift medverkar flera forskare från Försvarshögskolan med artiklar som analyserar olika aspekter av kriget i Ukraina.

Ukrainabesök och utbyte av erfarenheter.

Ukrainska officerare delade med sig av sina lärdomar

I början av juni träffade officerare från Försvarsmakten officerare och militära lärare från Ukraina som var i Sverige för att dela med sig av lärdomar från kriget mot Ryssland.

"Ansvaret för europeisk säkerhet behöver förskjutas till vår sida”

Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap, resonerar i European Foreign Affairs Review om hur arbetsfördelningen mellan medlemsländerna i Nato kan komma att utvecklas de närmaste åren.

Genrebild

Idéer om urban krigföring utmanas av kriget i Ukraina

I en ny vetenskaplig artikel beskriver Kristin Ljungkvist, universitetslektor i krigsvetenskap, vilken typ av urban krigföring som förs i Ukraina.

Train rails in Kiev.

Logistikens betydelse för Rysslands bakslag i Ukrainakriget

Otillräckliga förberedelser, bristande logistik och orealistisk planering är några av anledningarna till att Rysslands snabbinvasion av Ukraina misslyckades, visar en ny studie.

Feminism i en tid av militarisering

I en gästföreläsning utforskar Cynthia Enloe, professor vid Clark University, USA, hur feministisk analys kan fördjupa förståelsen av krig, fred och säkerhet.

Podcast om militärhistoria

Vår forskare i militärhistoria, docent Piotr Wawrzeniuk, gör en podcast där han i varje avsnitt bjuder in en gäst och samtalar, senaste året ofta om Rysslands invasion av Ukraina.

Att mobilisera kvinnor, fred och säkerhet i krigets Ukraina

Strategiska samtal: Clare Hutchinson,Natos tidigare generalsekreterares särskilda representant för kvinnor, fred och säkerhet ger genusperspektiv på NATO.

”Både Ryssland som stat och Putin kan hållas ansvariga för folkrättsbrott”

Vilka folkrättsliga verktyg finns det för att förhindra att en konflikt bryter ut när en stat struntar i de folkrättsliga principerna?

Kriget i Ukraina stresstestar det europeiska systemet

Forskarna är överens – kriget i Ukraina kommer att påverka världsordningen långt in i framtiden. Men hur? Det är svårare att sia om i nuläget. – Krig får stora konsekvenser, inte bara för...

Att utreda krigsbrott och brott mot mänskligheten

Media har rapporterat om krigsbrott och mord på civila i flera orter i Ukraina i spåren efter de ryska styrkorna. Men vad är det som avgör om anfall som drabbar civila är krigsförbrytelser?

”Vi behöver ledare som ser oss och bryr sig om oss”

I kriser testas ledaren. Hela världen har vänt sina blickar mot Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj och hans ledarstil har hyllats.

De forskar om motståndet mot kriget i Ukraina

När Rysslands invasion av Ukraina var ett faktum beslöt Arita Holmberg och Aida Alvinius att lägga sina pågående forskningsprojekt på is för att fokusera på det som händer i Ukraina.

Perspektiv: Därför är den ryska invasionen av Ukraina folkrättsvidrig

Rysslands krigföring i Ukraina kan uppfattas som en indikation på att folkrätten har blivit irrelevant eller i värsta fall helt kollapsat. Våra forskare menar dock att det är precis tvärtom.

Rysk media skildrar Sverige negativt

Det finns stora skillnader i hur de nordiska länderna skildras av den ryska nyhetsorganisationen Sputnik. Sverige beskrivs mer negativt än grannländerna Norge, Finland och Danmark.

Hur bemöta hybridkrigföring och hybrida hot?

Begreppet hybridkrigföring handlar om militära strategier som blandar konventionell krigföring med icke konventionell krigföring, som påverkansoperationer, cyberkrigföring och andra metoder.

Framtidens krigföring i ryskt perspektiv

En stark västerländsk fiendebild och fokus på icke-militär krigföring är två aspekter som präglar den ryska synen på framtidens krig.

Informationspåverkan har mindre effekt än vi tror

I en ny översiktsartikel undersöker Claes Wallenius, universitetslektor i ledarskap och ledning, vad forskningen säger om hur mottagliga vi människor är för informationspåverkan.

Så ändrade Ryssland sin syn på krigets natur

På 2010-talet lärde sig Ryssland att internet och sociala medier är avgörande som icke-militära medel. Sverige måste bli bättre på att förstå Ryssland, menar forskaren Oscar Jonsson.

Rysk militär vilseledning i samband med invasioner

Sovjetunionen och Ryssland använde sig av vilseledning under invasionen av Afghanistan 1979 och på Krim 2014 som komplement till de militära operationerna, på Krim blev effekten långvarig.

Mikrofoner

Våra experter på det säkerhetspolitiska läget

Här samlar vi forskare som kan kommentera olika aspekter av läget i Ukraina och Ryssland, samt hur det påverkar säkerhetsläget i Europa och omvärlden.