Sök

Sök
Två män håller i varsin mapp

Strategiskt civil-militärt ledarskapsprogram för Ukraina

Strategiskt ledarskapsprogram för Ukraina (SLP for Ukraine project) är ett treårigt utbildningsprojekt inom ramen för Försvarshögskolans arbete i Partnerskap för Fred, Nato. Projektet pågår under 2023-2025 genom en överenskommelse mellan Försvarshögskolan och National Defence University i Ukraina.

Inom utbildningsprojektet kommer bland annat att genomföras en Train the Trainer och Strategiskt ledarskapsprogram i två omgångar. Strategiskt ledarskapsprogram är ett 17 veckor långt civilt-militärt ledarskapsprogram för beslutsfattande under pressande förhållanden. Programmet har fokus på krig och post-konflikt kontexten och även en tio dagar lång övning med spelinslag. Deltagarna är civila och militära representanter från försvars- och säkerhetssektorn i Ukraina och som bland annat jobbar i fronten och nyligen befriade områden, departement och myndigheter.

Illustration över SLP-fredsprojekt.

Inom ramen för Partnerskap för Fred, Nato

Projektet bedrivs inom ramen för Försvarshögskolans arbete i Partnerskap för Fred och har flera strategiska samarbetspartner som aktivt bidrar med finansiering och expertkunskap, innehåll och forskning-praktik.

Dela: