Sök

Sök

Försvarshögskolans experter på Ryssland, Ukraina och det säkerhetspolitiska läget

Här samlar vi forskare som kan kommentera olika aspekter av läget i Ukraina och Ryssland, samt hur det påverkar säkerhetsläget i Europa och omvärlden.

Listan uppdateras löpande.

Krigsvetenskap

Magnus Christiansson, universitetslektor i krigsvetenskap, Institutionen för krigsvetenskap.
Expertområden: Försvarspolitik, säkerhet i Östersjöområdet, Nato.
Kontakt: magnus.christiansson@fhs.se, 08-553 42 946, 073-366 31 78.

Roger Djupsjö, major, militär lärare, samverkansavdelningen.
Expertområden: Ukraina och kriget från taktisk till strategisk nivå.
Kontakt: roger.djupsjo@fhs.se, 076-624 02 18.

Fredrik Doeser, docent och universitetslektor i krigsvetenskap, Institutionen för krigsvetenskap.
Expertområden: Polsk säkerhetspolitik, Polens roll i kriget mellan Ryssland och Ukraina.
Kontakt: fredrik.doeser@fhs.se, 072-209 20 30.

Markus Göransson, biträdande lektor i krigsvetenskap, Institutionen för krigsvetenskap.
Expertområden: Olika aspekter av Sovjetunionen och Ryssland, rysk och sovjetisk krigföring, hybridkrigföring.
Kontakt: markus.goransson@fhs.se, 08-553 428 51, 076-895 35 78.

Peter Haldén, docent och universitetslektor i krigsvetenskap, Institutionen för krigsvetenskap.
Expertområden: Militärstrategi.
Kontakt: peter.halden@fhs.se, 072-974 85 35

Johan Huovinen, överstelöjtnant, lärare militärstrategi, Institutionen för krigsvetenskap.
Expertområden: Militärstrategi.
Kontakt: johan.huovinen@fhs.se, 070-835 63 02.

Henrik Häggström, senior analytiker, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet.
Expertområden: Hybridkrigföring, gråzonsproblematik, antagonistiska hot.
Kontakt: henrik.haggstrom@fhs.se, 08-553 427 84, 070-916 73 26.

Oscar Jonsson, forskare, Institutionen för krigsvetenskap.
Expertområden: Ryssland och nutida krigföring (cyber, desinformation), strategi.
Kontakt: oscar.jonsson@fhs.se, 072-969 54 32.

Ilmari Käihkö, docent, universitetslektor i krigsvetenskap, Institutionen för krigsvetenskap.
Expertområden: Militärstrategi.
Kontakt: ilmari.kaihko@fhs.se, 08-553 425 14.

Niklas Nilsson, docent och universitetslektor i krigsvetenskap, Institutionen för krigsvetenskap.
Expertområden: Internationell politik och säkerhet, hybridhot, militära operationer och taktik med särskilt fokus på post-sovjetiska stater som Georgien och Ukraina.
Kontakt: niklas.nilsson@fhs.se, 070-995 86 80.

Joakim Paasikivi, överstelöjtnant, lärare militärstrategi, Institutionen för krigsvetenskap.
Expertområden: Militärstrategi.
Kontakt: joakim.paasikivi@fhs.se, 08-553 427 30, 073-145 86 95.

Tomas Ries, docent och universitetslektor i i krigsvetenskap, Institutionen för krigsvetenskap.
Expertområden: Militärstrategi, säkerhetspolitik.
Kontakt: tomas.ries@fhs.se, 0768-799 898.

Jacob Westberg, docent och universitetslektor i krigsvetenskap, Institutionen för krigsvetenskap.
Expertområden: Svensk försvars- och säkerhetspolitik, säkerhetsutvecklingen i Sveriges närområde och Sveriges försvarssamarbeten med andra stater (de övriga nordiska länderna samt andra Nato-länder).
Kontakt: jacob.westberg@fhs.se, 08-553 427 77, 072-974 85 31.

Jan Ångström, professor i krigsvetenskap, Institutionen för krigsvetenskap.
Expertområden: Totalförsvar, svensk försvars- och säkerhetspolitik, icke-militär krigföring.
Kontakt: jan.angstrom@fhs.se, 08-553 426 26, 072-974 85 26.

Statsvetenskap

Kjell Engelbrekt, professor i statsvetenskap, dekan forsknings- och utbildningsnämnden.
Expertområden: Transatlantisk säkerhet, stormaktsdiplomati, stormaktsrivalitet, europeisk säkerhetspolitik.
Kontakt: kjell.engelbrekt@fhs.se, 08-553 42 745, 072-974 85 04

Linus Hagström, professor i statsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen.
Expertområden: Soft power, svensk säkerhetspolitik och debatten om Natomedlemskap, stormaktspolitik, hur narrativ och känslor påverkar säkerhetspolitik samt identitet och ”ontologisk o/säkerhet”.
Kontakt: linus.hagstom@fhs.se, 08-553 426 01, 070-996 00 31.

Charlotte Wagnsson, professor i statsvetenskap, Statsvetenskapliga institutionen.
Expertområden: Informationspåverkan, narrativ, desinformation.
Kontakt: charlotte.wagnsson@fhs.se, 08-553 427 44, 072-974 85 07.

Folkrätt

Marika Ericson, biträdande prefekt, folkrätt, Institutionen för operativ juridik och folkrätt.
Expertområden: Lagstiftning kring krisberedskap och totalförsvar, cyberoperationer i internationell och svensk rätt.
Kontakt: marika.ericson@fhs.se, 08-553 427 61, 073-394 37 50.

Heather Harrison Dinniss, universitetslektor i folkrätt, Institutionen för operativ juridik och folkrätt (endast frågor på engelska).
Expertområden: Public international law, international legal regulation of the use of force, law of armed conflict, Legal aspects of cyber operations.
Kontakt: heather.harrison-dinniss@fhs.se, 08-553 428 12, 076-866 85 82.

Nobuo Hayashi, biträdande lektor i folkrätt, Institutionen för operativ juridik och folkrätt.
Expertområden: Krigets lagar, mänskliga rättigheter i väpnad konflikt, internationell straffrätt, rätten att använda militärt våld.
Kontakt: nobuo.hayashi@fhs.se, 08-553 426 63, 070-872 74 67.

Jann Kleffner, professor i folkrätt, Institutionen för operativ juridik och folkrätt.
Expertområden: Mänskliga rättigheter i väpnad konflikt och kris, krigets lagar, internationell humanitär rätt, folkrättslig reglering av våldsanvändning och folkrättslig reglering av säkerhet.
Kontakt: jann.kleffner@fhs.se, 08-553 427 58, 072-974 85 32.

Carina Lamont, universitetsadjunkt i folkrätt, Institutionen för operativ juridik och folkrätt.
Expertområden: Folkrättens reglering av våldsanvändning och hur polisiär och militär våldsanvändning skiljer sig åt, reglering av våldsanvändning i mänskliga rättigheter och krigets lagar.
Kontakt: carina.lamont@fhs.se, 08-553 429 37, 076-892 76 51.

Paula Silfverstolpe, universitetsadjunkt i folkrätt, Institutionen för operativ juridik och folkrätt.
Expertområden: Operativ juridik kopplat till militära operationer inklusive våldsanvändning i krig, fred och konflikter, samt militära operationer kopplade till havs- och lufträtt.
Kontakt: paula.silfverstolpe@fhs.se, 08-553 426 76, 073-420 70 61.

Militärhistoria

Piotr Wawrzeniuk, docent i militärhistoria, Institutionen för militärhistoria.
Expertområden: Historiska perspektiv på rysk krigföring, post-sovjetiska stater, Östersjöområdet.
Kontakt: piotr.wawrzeniuk@fhs.se, 08-553 428 49, 073-394 37 61.

Gunnar Åselius, professor i militärhistoria, Institutionen för militärhistoria.
Expertområden: Militärhistoria, bland annat rysk taktik och militärt tänkande ur ett historiskt perspektiv.
Kontakt: gunnar.aselius@fhs.se, 08-553 427 64, 070-914 30 79.

Ledarskap och ledning

David Bergman, major och doktor i psykologi, Institutionen för ledarskap och ledning.
Expertområden: Militär etik, ledarskap under påfrestande förhållanden.
Kontakt: david.bergman@fhs.se, 08-553 428 87, 070-213 10 69.

Sofia Nilsson, docent och universitetslektor i ledarskap och ledning, Institutionen för ledarskap och ledning.
Expertområden: Ledarskap under påfrestande förhållanden, utlandsveteraner, internationella militära insatser, etiskt/moraliskt beslutsfattande (under stress), allmänhetens reaktioner i kris.
Kontakt: sofia.nilsson@fhs.se, 08-553 428 46, 070-870 93 59.

Försvarssystem

Marcus Dansarie, doktorand i försvarssystem och informationssystem, Institutionen för försvarssystem.
Expertområden: Telekrig och cybersäkerhet i radiobaserade system och icke-statliga aktörers underrättelseinhämtning med öppna källor.
Kontakt: marcus.dansarie@fhs.se, 08-553 428 38, 076-865 39 99.

Hans Liwång, docent och universitetslektor i försvarssystem, Institutionen för försvarssystem
Expertområden: Hot- och riskhantering och skydd.
Kontakt: hans.liwang@fhs.se, 073-622 19 74.

Martin Lundmark, universitetslektor i försvarssystem, Institutionen för försvarssystem.
Expertområden: Försvarsindustri i vidare bemärkelse och svenskt regelverk för försvarsexport.
Kontakt: martin.lundmark@fhs.se, 073-420 70 66.


 

Dela: