Sök

Sök

Gör en anmälan om bristande tillgänglighet

Om du upplever brister i vår digitala tillgänglighet så kan du skicka in en anmälan till oss. Du kan skicka anonymt om du om vill. Fyll i formuläret, för att göra din anmälan.

När du skickat in en anmälan kommer vi att granska den och försöka återskapa det problem du beskriver. När vi har lyckats återskapa bristerna som du påpekat kommer vi att besluta om eventuella åtgärder som behöver vidtas. Om du anger kontaktuppgifter när du gjort din anmälan kommer du få en återkoppling. Om du gör en anonym anmälan, kan du ta del av information i vår tillgänglighetsredogörelse.

Anmäl om bristande digital tillgänglighet


Beskriv vad du upplever som otillgängligt. Om det är svårt, beskriv vad du gjorde och vilka förväntningar du hade på det som skedde.

Orsak till rapporteringen (frivilligt)
Ange gärna av vilken orsak du rapporterar.
Orsak till rapporteringen (frivilligt)


Markera det/de hjälpmedel du använder?
Om bristen i tillgänglighet beror på att webbplatsen inte fungerar med något hjälpmedel, uppskattar vi om du delar med dig av det. Det underlättar både för vår granskning och för den som ska åtgärda problemet
Markera det/de hjälpmedel du använder?


Välj ett eller flera fysiska hjälpmedel som du använder
Välj ett eller flera fysiska hjälpmedel som du använder


Operativsystem på din enhet
Operativsystem på din enhet
I vilken webbläsare, upplever du felet?
I vilken webbläsare, upplever du felet?
Dela: