Sök

Sök

Introduktionsdag för nya studenter

Ny som student vid Försvarshögskolan? Välkommen till din första dag.

VIKTIG INFORMATION inför introduktionsdagen 28 augusti 2023

Eftersom terrorhotnivån höjts har vi vidtagit vissa säkerhetsåtgärder och inför introduktionsdagen den 28 augusti behöver du tänka på följande:

  • Var ute i god tid - det kan uppstå kö vid inpassering .
  • Glöm inte legitimation och ha det nära till hands för att underlätta när du ska legitimera dig.
  • Lämna stora väskor och skrymmande ytterkläder hemma. Vi har ingen bemannad garderob.

Mer om introduktionsdagen

Höstterminens första dag är 28:e augusti och då bjuder Försvarshögskolan in till en introduktionsdag för nya studenter på Drottning Kristinas väg 37. Där får du mer information om själva studierna och får träffa lärare och studiekamrater. Försvarshögskolan bjuder även på en lättare lunch enligt schema nedan, och på kvällen håller mässen öppet för alla studenter.

Studentkåren har också inspark under dagen och i schemat nedan ser du vilken tid som gäller för dig.

Schema introduktionsdagen


Kandidatprogrammet i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet samt kandidatprogrammet Krig, kultur och samhälle

TID

Aktivitet

Lokal

08:30-10:00

Rektors introduktion med panelsamtal följt av separat program- och kursspecifik introduktion

Samling i Sverigesalen

10:15-10:45

Introduktion med studentkåren

Sverigesalen

11:15

Lunch

I anslutning till Anna Lindh-biblioteket

17:00

Mässen öppnar

Drottning Kristinas väg 37 (gamla huset)

Masterprogrammet Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet, masterprogrammet Krig, kultur och samhälle, samt fristående kurser Ledarskap och ledning - grundkurs, samt Folkrätt i kris och konflikt - grundkurs

TID

Aktivitet

Lokal

09:30-11:30

Rektors introduktion med panelsamtal följt av separat program- och kursspecifik introduktion

Samling i Sverigesalen

11:45

Lunch

I anslutning till Anna Lindh-biblioteket

12:30-13:15

Introduktion med studentkåren

Sverigesalen

17:00

Mässen öppnar

Drottning Kristinas väg 37 (gamla huset)

Magisterprogrammet i Internationell operativ juridik, masterprogrammet i Innovation, försvar och säkerhet, masterprogrammet i krig och försvar, samt masterprogrammet i politik, säkerhet och kris

TID

Aktivitet

Lokal

11:00–12:30

Rektors introduktion och panelsamtal följt av programspecifik introduktion

Samling i Sverigesalen

12:45

Lunch

I anslutning till Anna Lindh-biblioteket

16:00-16:45

Introduktion med studentkåren

Sverigesalen

17:00

Mässen öppnar

Drottning Kristinas väg 37 (gamla huset)

Dela: