Sök

Sök

Ansök till senare del av Försvarshögskolans kandidatprogram

Om du har genomgått utbildning som motsvarar delar av Försvarshögskolans kandidatprogram kan du ansöka om att få påbörja studier på en senare del av programmet.

Du hoppar då över de programdelar som motsvarar dina tidigare studier och börjar studera direkt på den nivå där du befinner dig. Du behöver ligga i fas med studieplanen som följs av övriga programstudenter. Detta innebär att du ska ha avklarat 90 hp för tillträde till programmets senare del. I fall du inte har erlagt 90 hp godtas 60 avklarade hp förutsatt att pågående studier på termin 3 bedrivs och att du därför snart har uppfyllt kravet på 90 hp.

Antagning till senare del av program kan tidigast ske från termin 4.

Behörighet

För dig som vill ansöka till en senare del av ett program gäller samma behörighetskrav som för de som ansöker till programmet i sin helhet.

Viktiga datum

Din ansökan ska vara inkommen till Försvarshögskolan senast 15 april för utbildning som börjar på höstterminen och 15 oktober för utbildning som börjar på vårterminen.

När får jag besked?

Du kommer att få ett beslut hemskickat till den adress du uppger i din ansökan. För vårterminen kommer beslutet i december och för höstterminen kommer beslutet i av augusti.

Urval

Vanligtvis erbjuds endast ett fåtal platser på programmet. Om det inte finns plats för alla som ansökt till senare del av program sker ett urval. Kriterier för urval är:

  • Studieresultat inom huvudområdet vid sista ansökningsdag
  • Lottning

Så ansöker du

Du ansöker genom att fylla i formuläret nedan. Om du föredrar att posta din ansökan hittar du blankett och adress längst ner på sidan.

Handlingar som ska bifogas i ansökan

Om du har studerat vid ett annat lärosäte behöver du bifoga handlingar som intygar dina tidigare studier:

  • Studieintyg för avklarade högskolepoäng vid annat lärosäte än Försvarshögskolan.
  • Andra intyg du anser vara meriterande i sammanhanget.
  • Om du är utländsk medborgare behöver du bifoga vidimerad kopia av pass, uppehållstillstånd eller annan dokumentation som visar om du är avgiftsbefriad eller inte.

Om du redan är student på Försvarshögskolan behöver du inte bifoga några intyg.

För examen från programmet med huvudområdet statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet krävs grundkurs-, fortsättnings- och påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet i annat fall blir huvudområdet i examen statsvetenskap.Bifoga de handlingar som anges i listan ovan.

Ansök via post

Du kan också ansöka via post. Fyll i blanketten Ansökan om antagning till senare del av program Pdf, 33.3 kB. och skicka ifylld blankett och bilagor till:

Försvarshögskolan
Box 278 05
115 93 Stockholm

Dela: