Det här kan du studera

Puff bild
Statsvetenskap
En statsvetares uppgift är att ta reda på vilka grupper som har makten, hur den fördelas och hur den omfördelas.
Puff bild
Officersprogrammet
Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär...
Puff bild
Militärhistoria
Inget uppstår i vakuum. För att förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ett historiskt perspektiv. Militärhistoria handlar om relationen mella...
Puff bild
Krigsvetenskap
Hur kommer det sig att ett krig utvecklas som det gör? Finns det gemensamma drag i alla krig, eller är varje krig unikt? Krigsvetenskap är det ämne so...
Puff bild
Folkrätt
Folkmord, biologisk krigföring, tortyr. Var går gränsen för en stats suveränitet och vid vilka situationer måste omvärlden agera? Folkrätten reglerar ...
Puff bild
Ledarskap
Vad har stora ledare gemensamt? Vad är det de gör för att få folkmassor att följa dem? Inom ledarskap studerar man vad det är som gör att folk vill fö...
Puff bild
Ledningsvetenskap
Klockan tickar, telefonerna ringer, nyheterna strömmar in. Men vad är det som har hänt, och hur ska det lösas? Inom ledningsvetenskap undersöks hur ma...
Dela: