Det här kan du studera

Puff bild
Statsvetenskap − krishantering och säkerhet
Statsvetenskap med fokus på politik, säkerhet, strategi, krishantering och internationell samverkan.
Puff bild
Officersprogrammet
Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär...
Puff bild
Militärhistoria
Inget uppstår i vakuum. För att på djupet förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ofta ett historiskt perspektiv.
Puff bild
Krigsvetenskap
Krigsvetenskap kan du endast lästa på Försvarshögskolan och det är huvudämnet för vår utbildning av officerer. Ämnet handlar om krig, krigföring och m...
Puff bild
Folkrätt
Folkrätten är den juridik som reglerar staters och andra folkrättsaktörers inbördes rättigheter och förpliktelser. Inom folkrätten ryms FN-stadgans rä...
Puff bild
Ledarskap under påfrestande förhållanden
Det finns ledarskap, och så finns det ledarskap under påfrestande förhållanden. På Försvarshögskolan studerar du det senare.
Puff bild
Ledningsvetenskap
När en omfattande kris inträffar upprättas alltid en insatsledning. Krisen ska lösas så fort som möjligt och alla resurser ska effektivt inriktas på d...
Puff bild
Militärteknik
Ledningssystem, sensorsystem, skyddssystem. Militärteknik handlar om hur teknik påverkar militär verksamhet på både strategisk, operativ och taktisk n...
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.