Det här kan du studera

Puff bild
Statsvetenskap
En statsvetares uppgift är att ta reda på vilka grupper som har makten, hur den fördelas och hur den omfördelas.
Puff bild
Officer
En bandvagn har under en insats väjt undan från en mina och kört i diket. Nu är det upp till dig att se till att ni räddar det som går att rädda och ersätter det som blev skadat – utan att någon person kommer till skada. Det är bråttom och det är viktigt att lasten kommer fram. Kommer du att klara det?
Puff bild
Militärhistoria
Inget uppstår i vakuum. För att förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ett historiskt perspektiv. Militärhistoria handlar om relationen mellan krig och samhälle – hur har samhället påverkats av krig och hur har krig påverkats av det som sker i samhället?
Puff bild
Krigsvetenskap
Hur kommer det sig att ett krig utvecklas som det gör? Finns det gemensamma drag i alla krig, eller är varje krig unikt? Krigsvetenskap är det ämne som studerar krig, krigföring och konflikthantering med militära medel.
Puff bild
Folkrätt
Folkmord, biologisk krigföring, tortyr. Var går gränsen för en stats suveränitet och vid vilka situationer måste omvärlden agera? Folkrätten reglerar när och hur stater och världssamfund kan ingripa då exempelvis mänskliga rättigheter kränks och krigets lagar inte längre följs.
Puff bild
Ledarskap
Vad har stora ledare gemensamt? Vad är det de gör för att få folkmassor att följa dem? Inom ledarskap studerar man vad det är som gör att folk vill följa en ledare.
Puff bild
Ledningsvetenskap
Klockan tickar, telefonerna ringer, nyheterna strömmar in. Men vad är det som har hänt, och hur ska det lösas? Inom ledningsvetenskap undersöks hur man planerar och koordinerar insatser vid till exempel bränder, terrorattentat eller stora olyckor.
Dela: