Sök

Sök
Sverigesalen under introduktionsdagen 2023.

I Sverigesalen under introduktionsdagen 2023. Foto: Mikkel Örstedholm.

Det här kan du studera

Försvarshögskolan är det enda lärosätet i Sverige där civila och militära perspektiv på försvar, krishantering och säkerhet möts. Här ska du plugga om du vill jobba med morgondagens kriser och konflikter.

Försvarshögskolan är en specialiserad högskola som forskar och utbildar inom området försvar, krishantering och säkerhet. Vi utbildar på alla akademiska nivåer, från grundnivå till forskarutbildning. Du behöver ha gjort värnplikt för att kunna söka till Officersprogrammet men inte för att söka till våra övriga program.

Hitta ditt program på grundnivå

Program på grundnivå omfattar 3 år och 180 högskolepoäng. Försvarshögskolan har tre program på grundnivå.

Hitta ditt program på avancerad nivå

Försvarshögskolan erbjuder sex magister- och masterprogram.

Hitta din fristående kurs

Försvarshögskolan erbjuder fristående kurser både på grundnivå och avancerad nivå inom flera ämnen.

Forskarutbildning vid Försvarshögskolan

Försvarshögskolan har examenstillstånd på forskarnivå inom området försvar, krishantering och säkerhet, och bedriver forskarutbildning inom ämnena krigsvetenskap, statsvetenskap med inri...

Dela: