Sök

Sök

Från vänster, doktorander Elin Berg, Maria Prevezianou, July Decarpentrie, Marcus Dansarie, Peter Emanuel Bovet. Foto: Anders G Warne

Doktorandtjänster

Försvarshögskolan antar doktorander en gång per år efter utlysning.

Utlysningarna annonseras alltid på Försvarshögskolans webbplats drygt två månader innan sista ansökningsdag som vanligen infaller i början av höstterminen.

Möt doktoranden Henrique Garbino

Henrique Garbino forskar om hur icke-statliga väpnade grupper använder landminor och andra typer av sprängämnen. Med en bakgrund inom den brasilianska Försvarsmakten och med flera internatio...

Martin Schüller

– Att som officer forska i Försvarsmakten är utmanande

Läs Officerstidningens intervju med major Martin Schüler som nästa år disputerar med en avhandling om säkerhetsklimat och lärande i Försvarsmakten.

Varför ska officerare välja en akademisk karriär?

Hur bidrar en forskarutbildning till Försvarsmaktens verksamhet och hur ser karriärmöjligheterna ut? Läs intervjun med Peter Thunholm, Torbjörn Engelkes och Patrik Hulterström.

Möt doktoranden Hanna Deiaco

Hanna Deiaco brinner för det svenska totalförsvaret. Både i teorin och praktiken. I sin doktorsavhandling försöker hon nysta upp vad totalförsvaret egentligen är bortom den officiella retori...

Möt doktoranden Emil Petersson

Trots att Emil Petersson inte har militär bakgrund har han valt att doktorera i krigsvetenskap på Försvarshögskolan. För 13 år sedan hände något i Sydossetien som kommit att forma hans karri...

Möt doktoranden Patrik Hulterström

Patrik Hulterström har vigt sitt liv åt det militära. Nu skriver han sin doktorsavhandling om krigsspel. – Är det något vi inte vill ha är det krig. Och vill vi inte ha det måste vi förstå...

Dela: