Sök

Sök

Forskning inom förmågeutveckling och försvarsinnovation

Institutionen för försvarssystem fokuserar på forskning inom förmågeutveckling och försvarsinnovation. Institutionen är förmågeutvecklingens akademiska hem.

Området är mångfacetterat och relaterar till både militära och samhälleliga aspekter av försvar. Det innefattar bland annat ledarskapsfrågor som innovationsledning, materielledning och förmågeledning, samt teknikrelaterade frågor som systems engineering, forsknings- och utvecklingsmetoder och försvarslogistik.

Utveckla försvarsförmåga

Att förstå och effektivt formulera idéer om försvarsförmåga liksom hur den bör utvecklas är viktigt för att säkerställa att ett samhälles militära och civila försvar utvecklas utifrån relevanta antaganden om framtida försvarsutmaningar. För att ge stöd till detta fokuserar Institutionen för försvarssystem forskningen till området förmågeutveckling och försvarsinnovation. Forskningen syftar till att vara tillämpad och normativ.

Samverkan med myndigheter och näringsliv

Forskningen bedrivs också i samverkan med bland annat försvarsmyndigheter såsom Försvarsmakten, Försvarets materielverk, näringsliv och försvarsindustri, ofta samarbete med andra lärosäten.

Forskningsområdet bidrar till hur institutionen utvecklar sin forskning inom områden som cyberförsvar, AI-utveckling, hållbar utveckling, teknikutveckling och fortifikation. Här ligger fokus ofta på hur samhällsutveckling och teknikutveckling interagerar med förmågeutveckling och försvarsinnovation för att påverka eller skapa försvarsförmåga.

Publikationer

Institutionens forskning inom förmågeutveckling och försvarsinnovation publiceras i akademiska tidskrifter. Se exempel nedan:

Dela: