Sök

Vad gäller under salstentamen?

Vid salstentamen skriver du ett tidsbegränsat prov i en skrivningssal.

Ofta är du anonym när din tenta rättas. För att du ska kunna ta del av ditt resultat är det viktigt att du föranmäler dig och tar med legitimation till skrivningssalen.

Föranmälan

Kursansvarig lärare ser till att informera studenterna om det finns krav på föranmälan till en salstenta.

Anpassad tentamen

Om du har en varaktig funktionsnedsättning och behöver anpassad salstentamen anmäler du det till kursansvarig lärare senast fyra veckor innan tentan äger rum.

Sen ankomst

Du förväntas komma i god tid till tentamen. Om du kommer mer än 30 minuter för sent har du inte längre rätt att skriva tentamen vid det aktuella tillfället.

Legitimering

Du ska kunna visa giltig legitimation när du lämnar in tentan till skrivningsvakten.

Regler i skrivsalen

I skrivsalen ska du följa skriftliga anvisningar och instruktioner från skrivningsvakten.

Personliga tillhörigheter ska lämnas på anvisad plats i skrivsalen. Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning som inte får användas under tentamen ska vara avstängd och lämnas på anvisad plats.

Tillåtna hjälpmedel

Kursansvarig ska på förhand informera om vilka hjälpmedel som är tillåtna i skrivsalen.

Vid digital tentamen bör du själv ta med bärbar dator. Om du behöver lånedator ska du anmäla det till kursansvarig lärare senast fem dagar innan tentamen äger rum.

Avbruten tentamen

Om du väljer att avbryta tentamen får du lämna skrivsalen tidigast en timme efter att skrivsalen har stängts.

Avslutning

När du är klar eller när skrivningstiden är slut lämnar du in provet till skrivningsvakten. Det gäller även om du avbryter tentamen i förtid eller vill lämna in blankt prov. Vid inlämning ska du legitimera dig.

Vid digital tentamen ska du sitta kvar på din plats och uppmärksamma skrivningsvakten när du är färdig.

Utrymning av skrivsal

I skrivsalen är huvudsaklig skrivningsvakt utrymningsledare och fattar beslut om salen måste utrymmas.

Följ anvisningar som ges för att komma till återsamlingsplats och stanna där tills du får besked om att det är säkert att gå in.

Tentamen på annan ort

Om du behöver skriva tentamen på annan ort ska du ansöka senast två veckor innan tentamenstillfället hos kursansvarig lärare eller examinator.

Dela: