Sök

Sök

Ansökan om stöd till salstentamen/ Apply for support on written examination in examinationhall

Om du har en varaktig funktionsnedsättning ansöker du om stöd till salsexamination via formuläret nedan. Läs mer om att studera med funktionsnedsättning här.

If you have a disability, you can apply for support in order to carry out your written examination. Use the form below. Read more about studying with disability here.

Önskat stöd/Suport * (obligatorisk)
Önskat stöd/Suport


Dela: