Sök

Sök

Ansökan om stöd till salstentamen

Om du har en varaktig funktionsnedsättning ansöker du om stöd till salstentamen via formuläret nedan. Du kan endast söka det stöd du har fått beviljat på Försvarshögskolan.

Ansök i god tid före tentamen

För att garanteras det sökta stödet behöver ansökan om stöd göras under ordinarie anmälningsperiod för salstentamen, det vill säga 21-10 dagar innan tentamenstillfället.

Observera att du även måste anmäla dig till tentamen i Ladok. Läs hur du gör härNär går tentamen * (obligatorisk)
När går tentamen

Önskat stöd * (obligatorisk)
Önskat stödDela: