Sök

Vad gäller under salstentamen?

Vid salstentamen skriver du ett tidsbegränsat prov i en skrivningssal.

Obligatorisk anmälan

För att få skriva en salstentamen måste du anmäla dig till den. När du anmäler dig får du en personlig anonymiseringskod som du skriver istället för ditt namn på allt material du lämnar in. Om din tentamen ska skrivas digitalt får du ingen anonymiseringskod kod vid anmälan utan den genereras på plats när du skriver din digitala tentamen. Anmälan gör du på Ladok för studenter. Instruktioner för hur du anmäler dig finner du här.

Anmälan öppnar 21 dagar innan tentamen ges och stänger 10 dagar innan tentamen ges. Om du missar sista anmälningsdag kontakta då tentamenssamordnaren så snart som möjligt, dock senast 12.00 sista vardagen före tentamen, för att se om det finns möjlighet att skriva ändå.

Student som inte har anmält sig på ett korrekt sätt nekas tillträde till skrivsalen och får inte delta i tentamen.

Har du problem med att anmäla dig kontakta omgående tentamenssamordnaren.

Salsplacering

En till tre dagar innan tentamen läggs salsplaceringen upp i Canvas. Du som har önskat stöd får ett mail om vilken sal du ska gå till.

Anpassad tentamen

Om du har en varaktig funktionsnedsättning och behöver anpassad salstentamen anmäler du det till kursansvarig lärare eller examinator senast vid kursstart. Du ska även anmäla detta till FUS tentamenssamordnare genom att kontakta tenta@fhs.se i samband med tentamensanmälan.

Sen ankomst

Studenterna ska infinna sig i skrivsalen i god tid före utsatt skrivningstid. Skrivvärdarna stänger skrivsalen när skrivtiden börjar och därefter släpps inga studenter in.

Legitimering

I samband med salstentamen ska du kunna visa upp giltig legitimation.

Regler i skrivsalen

I skrivsalen ska du följa skriftliga anvisningar och instruktioner från skrivvärden.

Personliga tillhörigheter ska lämnas på anvisad plats i skrivsalen. Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning som inte får användas under tentamen ska vara avstängd och lämnas på anvisad plats.

Tillåtna hjälpmedel

Kursansvarig informerar i förhand om vilka hjälpmedel som är tillåtna i skrivsalen.

Avbruten tentamen

Om du väljer att avbryta tentamen får du tidigast lämna skrivsalen när femton minuter av skrivtiden har gått.

Avslutning

När du är klar eller när skrivningstiden är slut lämnar du in provet till skrivvärden. Det gäller även om du avbryter tentamen i förtid eller vill lämna in blankt prov. Vid inlämning ska du legitimera dig.

Vid digital tentamen ska du sitta kvar på din plats och uppmärksamma skrivvärden när du är färdig.

Utrymning av skrivsal

I skrivsalen är ansvarig skrivvärd utrymningsledare och fattar beslut om salen måste utrymmas.

Följ anvisningar som ges för att komma till återsamlingsplats och stanna där tills du får besked om att det är säkert att gå in.

Tentamen på annan ort

Om du behöver skriva tentamen på annan ort ska du ansöka senast en månad innan tentamenstillfället hos kursansvarig lärare eller examinator.

Dela: