Sök

Sök

Vad gäller under salstentamen?

Vid salstentamen skriver du ett tidsbegränsat prov i en skrivningssal.

Obligatorisk anmälan

För att få skriva en salstentamen måste du anmäla dig till den. När du anmäler dig får du en personlig anonymiseringskod som du skriver istället för ditt namn på allt material du lämnar in. Anmälan gör du på Ladok för studenter.
Instruktioner för hur du anmäler dig finner du här.

Anmälan öppnar 21 dagar innan tentamen ges och stänger 10 dagar innan tentamen ges. Om du missar sista anmälningsdag kontakta då tentamenssamordningen så snart som möjligt, dock senast 12.00 sista vardagen före tentamen, för att se om det finns möjlighet att anmäla sig sent till tentamen.

Student som inte har anmält sig på ett korrekt sätt nekas tillträde till skrivsalen och får inte delta i tentamen.

Har du problem med att anmäla dig kontakta omgående tentamenssamordnaren.

Salsplacering

En till tre dagar innan tentamen läggs salsplaceringen upp på kurssidan i Canvas. Du som har önskat stöd får ett mejl om vilken sal du ska gå till.

Anpassad tentamen

Om du har fått stöd beviljat ansöker du om att få använda dessa vid salstentamen genom att fylla i länkat formulär i samband med din tentamensanmälan.

För att garanteras det sökta stödet behöver ansökan om stöd göras under ordinarie anmälningsperiod för salstentamen, det vill säga 21-10 dagar innan tentamenstillfället.

Observera att du även måste anmäla dig till tentamen i Ladok. Läs hur du gör här.

Sen ankomst

Studenterna ska infinna sig i skrivsalen i god tid före utsatt skrivningstid. Salen öppnar 30 minuter innan skrivtiden börjar. Skrivvärdarna stänger skrivsalen när skrivtiden börjar och därefter släpps inga studenter in.

Legitimering

I samband med salstentamen ska du kunna visa upp giltig legitimation.

Regler i skrivsalen

I skrivsalen ska du följa skriftliga anvisningar och instruktioner från skrivvärden.

Personliga tillhörigheter ska lämnas på anvisad plats i skrivsalen. Mobiltelefoner och annan teknisk utrustning som inte får användas under tentamen ska vara avstängd och lämnas på anvisad plats. Observera även att armbandsur (både digitala och analoga) inte får användas under tentamen och ska lämnas på anvisad plats.

Tillåtna hjälpmedel

Kursansvarig informerar i förhand om vilka hjälpmedel som är tillåtna i skrivsalen.

Avbruten tentamen

Om du väljer att avbryta tentamen får du tidigast lämna skrivsalen när femton minuter av skrivtiden har gått. Vill du lämna in blankt behöver detta fyllas i på tentamensomslaget för att tentamen inte ska rättas.

Avslutning

När du är klar eller när skrivningstiden är slut lämnar du in provet till skrivvärden. Det gäller även om du avbryter tentamen i förtid eller vill lämna in blankt prov. Vid inlämning ska du legitimera dig.

Vid digital tentamen ska du sitta kvar på din plats och uppmärksamma skrivvärden när du är färdig.

Utrymning av skrivsal

I skrivsalen är ansvarig skrivvärd utrymningsledare och fattar beslut om salen måste utrymmas.

Följ anvisningar som ges för att komma till återsamlingsplats och stanna där tills du får besked om att det är säkert att gå in.

Tentamen på annan ort

Om du behöver skriva tentamen på annan ort ska du ansöka senast en månad innan tentamenstillfället hos kursansvarig lärare eller examinator.

Länkar

Regler för examination Pdf, 204.4 kB.

Fusk och plagiat

Dela: