Sök

Sök

Validering av reell kompetens för tillgodoräknande

Validering innebär att människor får lärande och kunskaper som de tillägnat sig utanför det formella utbildningssystemet erkända, så att kunskaperna kan bli tillgodoräknade.

Som student på Försvarshögskolan har du möjlighet att få dina samlade kunskaper och kompetenser bedömda genom Ansökan om validering av reell kompetens (för tillgodoräknande). För en sådan ansökan ska behandlas måste du vara antagen till, och bedriva studier vid Försvarshögskolan.

Validering av reell kompetens för tillgodoräknande innebär att Försvarshögskolan på ett strukturerat sätt bedömer, värderar och dokumenterar dina samlade kunskaper t.ex. relevant yrkeserfarenhet. Det behöver inte enbart vara kunskaper genom studier som ger dig högskolepoäng.

Syftet med valideringen är att du, efter bedömning och med ett positivt beslut, kan förkorta din utbildningstid.

Vad innebär en validering av reell kompetens för tillgodoräknande?

Valideringen innebär att den reella kompetensen (inte att förväxla med behörig till kurs genom validering av reell kompetens, se https://www.antagning.se/se/start) prövas mot lärandemålen i den sökta utbildningen. Genom en valideringsprocess görs en strukturerad bedömning, värdering, dokumentation och ett erkännande av de kunskaper och den kompetens du besitter oberoende av hur de förvärvats.

Om du anser att du genom reell kompetens har kunskaper motsvarande lärandemålen i en kurs eller delkurs är det möjligt att validera dessa kunskaper för att förkorta utbildningen. Bedömning görs av ämneskunnig för respektive kurs.

Du kan ansöka om att validering av reell kompetens för tillgodoräknande när du har blivit antagen till utbildningen.

  • Försvarshögskolan gör en bedömning utifrån den ansökan och den självvärdering samt de dokument du skickat in. Utöver det kan också intervjuer ligga som grund vid en bedömning. Prövningen av reell kompetens gäller alltid bara för den utbildning vid Försvarshögskolan som du anger att du söker bedömning för.
  • Det görs en helhetsbedömning av alla de meriter som du skickat in, inte bara formella meriter från studier.
  • Du som söker måste kunna beskriva hur den samlade kompetensen är ett resultat av vad du tidigare lärt dig. Allmän erfarenhet räcker inte. Du ska kunna ge exempel på hur dina kompetenser kan användas.
  • Vid ett beslut om reell kompetens har din sammanlagda kompetens och kunskap identifierats och bedömts mot lärandemålen i utbildningen. Det innebär att det kan ges ett erkännande, vilket kan innebära att du får tillgodoräkna hel kurs eller del av kurs.

När du har blivit antagen och registrerat dig på en utbildning vid Försvarshögskolan kan du göra en ansökan om validering via blanketten Ansökan om validering av reell kompetens (för tillgodoräknande). Pdf, 340.2 kB.

Fyll i blanketten och tillsammans med den skickar du in självvärderingen där du angett relevanta kunskaper och färdigheter samt övriga dokument (t.ex. intyg, betyg, arbetsgivarintyg) du vill åberopa. Det går även bra att också bifoga ett personligt brev

Dela: