Sök

Sök
Kadetter på avslutningscermoni.

Sen anmälan till Officersprogrammet

Sen anmälan till Officersprogrammet är nu stängd. Programmet startar i augusti 2024.

På den här sidan har vi samlat det du behöver veta om vad sen anmälan innebär, behörighetskrav, vad du behöver ladda upp på antagning.se när du anmäler dig och vad som händer efter anmälan.

Det här gäller vid sen anmälan

 1. "Först till kvarn"-princip
  Din anmälan behandlas i en särskild urvalsgrupp som heter ”Sen anmälan", (SA). Du får ett meritvärde baserat på det datum din anmälan inkom. Du får ett bättre meritvärde ju tidigare du gör din anmälan.

 2. Du kan få en plats på programmet om:
  » Du uppfyller behörighetskraven.
  » Det finns lediga platser kvar efter att de som har anmält sig under ordinarie anmälningsperiod (december-januari) har erbjudits en plats.

 3. Anmälan måste vara komplett
  Det innebär att du måste ladda upp de dokument som ska bifogas din anmälan på antagning.se samtidigt som du gör anmälan. Det kommer inte finnas någon tid för komplettering efter att anmälan är stängd.

Alla inriktningar öppnar för anmälan

Du kan anmäla dig till Officersprogrammets samtliga inriktningar:

 • krigsvetenskap
 • militärteknik
 • sjökrigsvetenskap

Notera att du kan söka alla tre inriktningar. Du anger prioritetsordning på antagning.se när du anmäler dig.

Är du behörig?

Behörighetskrav för:

Officersprogrammet krigsvetenskaplig inriktning

 • Grundläggande högskolebehörighet
 • Matematik 2a eller 2b eller 2c
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Officersprogrammet militärteknisk inriktning

 • Grundläggande högskolebehörighet
 • Fysik 2
 • Matematik 3b eller 3c
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Officersprogrammet sjökrigsvetenskaplig inriktning

 • Grundläggande högskolebehörighet
 • Matematik 2a eller 2b eller 2c
 • Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Ett av följande måste uppfyllas:

 • Grundutbildning med värnplikt, minst 9 månader
  Lägsta godkända militärbetyg JA-2-2
  Du kan anmäla dig under tiden du gör din grundutbildning med värnplikt. Utbildningen måste vara avslutad innan programmet startar. Komplettera anmälan med utbildningsbevis så fort du fått det.

 • Grundläggande militär utbildning + förberedande officerskurs
  Militärbetyg G
 • Grundläggande militär utbildning + minst 9 månaders anställning som GSS/K
  Militärbetyg G

 • Värnplikt (till och med 2010)
  Lägsta godkända militärbetyg JA-5-5 eller X-5-5 eller 10-5-5

Samtliga måste uppfyllas:

 • Godkänd lämplighet för officersutbildning
  Avgörs vid antagningsprövning. Läs mer om vad som ingår

 • Godkänd säkerhetsprövning

 • Svensk medborgare

Dokument som ska bifogas din anmälan

Ladda upp ett av följande på antagning.se:

Kontrollera att ditt slutbetyg från gymnasiet eller gymnasial vuxenutbildning finns på antagning.se och att uppgifterna stämmer. Du kontrollerar detta på Mina sidor.

Om ditt slutbetyg från gymnasiet eller gymnasial vuxenutbildning inte finns på antagning.se måste du ladda upp det.

Vad händer efter anmälan?

Om din anmälan är komplett och du uppfyller de gymnasiala och militära behörighetskraven kontaktar Plikt- och prövningsverket dig via sms med en tid för antagningsprövning vid någon av deras enheter i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Ta med följande till Plikt- och prövningsverket:

 • Kontaktuppgifter till minst två referenser
  En av dessa bör vara en nuvarande eller tidigare chef i Försvarsmakten.

 • Det Plikt- och prövningsverket särskilt efterfrågar
  Framgår under rubriken Antagningsprövningen på Plikt- och prövningsverkets webbplats.

 • Eventuellt andra meriterande intyg
  Du kan också ta med dig intyg som kan vara meriterande för dig, både civila och militära. (Valfritt)


 • Antagningsbesked urval 1 – 28 maj
  Antagningsbesked meddelas via antagning.se. Om du erbjuds plats eller reservplats tackar du ja eller nej.

 • Antagningsbesked urval 2 – 11 juni
  Om du i urval 1 tackat ja till en reservplats får du nu besked om du är antagen.

 • Kontakt med Militärhögskolan Karlberg
  Militärhögskolan Karlberg kontaktar antagna med mer praktisk information om bland annat resor och boende inför din flytt till Stockholm.

 • Sen reservantagning i augusti
  Om det i anslutning till programstart finns lediga platser kvar kontaktar Försvarshögskolan reserver i turordning via mejl.

 • Militär preparandutbildning startar 5 augusti
  Leds av Militärhögskolan Karlberg.

 • Programstart 19 augusti
  Officersprogrammets studier startar 19 augusti.
Dela: