Sök

Tester för behörighet

Under antagningsprocessen kommer du få göra tester och intervjuer för att visa att du passar för utbildningen till officer. De genomförs vid Rekryteringsmyndighetens kontor i Stockholm och Malmö.

Om du har godkända och giltiga (max 24 månader gamla) testresultat från antagningsprövningen till grundutbildning med värnplikt genomför du endast psykologintervju och professionsintervju.

Tester och intervjuer till Officersprogrammet

Fysiska tester

Det fysiska provet består av ett konditionstest på cykel (lägsta godkända resultat är 4 på en 9-gradig skala) och ett styrketest med dragstång, så kallad Isokai-maskin (lägsta godkända resultat är 3 på en 9-gradig skala). För att förbereda dig för det fysiska testet kan du träna kondition och styrka för hela kroppen några dagar i veckan en tid innan testet.

Läkarundersökning

Hos läkaren kontrollerar du att du har de fysiska förutsättningarna för officersyrket. Läkaren kontrollerar syn och hörsel och att du inte har några sjukdomar som gör att du inte kan klara av yrket, till exempel diabetes typ 1, sjukdomar i nervsystemet (exempelvis epilepsi), hjärt- och kärlsjukdomar eller reumatiska sjukdomar.

De medicinska kraven skiljer sig mellan programmets inriktningar, bland annat ställs högre krav på syn för den nautiska inriktningen. I bilaga 2 i Försvarshögskolans antagningsordningPDF kan du läsa mer om de medicinska bedömningsgrunderna.

Inskrivningsprov

Inskrivningsprovet består av ett antal delprov som mäter verbal, logisk och rumslig förmåga samt teknisk förståelse. Du behöver inte förbereda dig mer än att vara utvilad för att resultatet ska bli rättvisande.

Godkänt resultat (minst 6) på inskrivningsprovet är giltigt i 24 månader. Inskrivningsprovet har en spärrtid som är 18 månader, vilket innebär att du inte får göra om provet inom 18 månader om du har ett underkänt resultat.

Professionsintervju

Syftet med professionsintervjun är att göra en personbedömning som speglar dina förutsättningar för utbildningen ur ett officersperspektiv. Bedömningen görs gentemot en fastställd kravprofil som bland annat omfattar värdegrund, relevanta kunskaper, samarbetsförmåga, relevanta motiv och motivation samt förmåga att utvecklas till ledare. Intervjun genomförs av en officer som har flera års erfarenhet av officersyrket och kunskap om officersprogrammet, och tar ungefär 1 timme.

Psykologintervju

Syftet med intervjun är att göra en personbedömning som speglar dina förutsättningar för utbildningen ur ett psykologiskt perspektiv. Bedömningen görs gentemot en fastställd kravprofil som bland annat omfattar värdegrund, personlig mognad, stresshanteringsförmåga, samarbetsförmåga, relevanta motiv och motivation samt förmåga att utvecklas till ledare.

Den sista delen av intervjun är en säkerhetsprövningsintervju. Tillsammans med registerkontroll utgör den säkerhetsprövningen till programmet.

Sammanlagt tar psykologintervjun normalt 1–1,5 timme.

Intervjuformulär

Inför professions- och psykologintervjun får du ett intervjuformlär. I formuläret får du svara på frågor om dina fritidsintressen, arbetslivserfarenhet och din familjesituation. Du ska också beskriva dig själv och ditt liv. Formuläret fungerar sedan som ett underlag för psykologen och officeren när de genomför sina respektive intervjuer.

Formuläret kan ses lite som ett CV där du har möjlighet att visa varför du vill bli officer och vad det är som gör att du kommer passa för yrket. Det är därför bra att tänka igenom redan innan vad du vill ta med. Se det som en anställningsintervju och förbered dig på liknande frågor.

I intervjuformuläret anger du också vilken förbandstillhörighet du vill ha efter examen.

Puff bild
Vill du bli ledare i Försvarsmakten?
Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med verksamhet av mer praktisk karaktär...
Puff bild
Officersprogrammets upplägg
Som officersstudent blandar du teori och akademiska studier med praktik och verksamhet inom Försvarsmakten. Ämnen du läser är till exempel ledarskap, ...
Puff bild
Bo med kompisarna – mitt i Stockholm
Under utbildningen bor du på Karlberg, mitt i centrala Stockholm. Till skillnad från livet på förläggningen har du här ett eget studentrum. Det ger di...
Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.