Tester för behörighet

Under antagningsprocessen kommer du få göra tester och intervjuer för att visa att du passar för utbildningen till officer. De genomförs under två sammanhängande dagar vid Rekryteringsmyndigheten. Rekryteringsmyndigheten skickar en kallelse till dig med datum.

Du genomför fysiska tester, en läkarundersökning, inskrivningsprov och en lämplighetsbedömning.

I lämplighetsbedömningen ingår följande moment:

  • Psykologiskt test
  • Intervjuformulär
  • Professionsintervju
  • Psykologintervju

Om du har godkända och giltiga (max 24 månader gamla) testresultat från antagningsprövningen till grundutbildningen genomför du endast psykologintervju och professionsintervju.

Tester och intervjuer till officersprogrammet

Fysiska tester

Det fysiska provet består av ett konditionstest på cykel och ett styrketest med dragstång, så kallad Isokai-maskin. För att förbereda dig för det fysiska testet kan du träna kondition och styrka för hela kroppen några dagar i veckan en tid innan testet.

Läkarundersökning

Hos läkaren kontrollerar du att du har de fysiska förutsättningarna för officersyrket. Läkaren kontrollerar syn och hörsel och att du inte har några sjukdomar som gör att du inte kan klara av yrket, till exempel diabetes typ 1, sjukdomar i nervsystemet (exempelvis epilepsi), hjärt- och kärlsjukdomar eller reumatiska sjukdomar.

Inskrivningsprovet

Inskrivningsprovet består av ett antal delprov som mäter verbal, logisk och rumslig förmåga samt teknisk förståelse. Du behöver inte förbereda dig mer än att vara utvilad för att resultatet ska bli rättvisande.

Godkänt resultat (minst 6) på inskrivningsprovet är giltigt i 24 månader. Inskrivningsprovet har en spärrtid som är 18 månader, vilket innebär att du inte får göra om provet inom 18 månader om du har ett underkänt resultat.

Psykologiskt test

Testet består av att du besvarar ett personlighetsformulär. Detta är inget test där du ska ha ett visst värde för att godkännas, utan resultatet används av psykologen som ett underlag för intervjun.

Intervjuformulär

Innan du genomför proffesions- och psykologintervjun får du fylla i ett formulär. I formuläret får du svara på frågor om din personlighet, dina fritidsintressen, arbetslivserfarenhet och din familjesituation. Du ska också beskriva dig själv och ditt liv. Formuläret fungerar sedan som ett underlag för psykologen och officeren när de genomför sina respektive intervjuer.

Formuläret kan ses lite som ett CV där du har möjlighet att visa varför du vill bli officer och vad det är som gör att du kommer passa för yrket. Det är därför bra att tänka igenom redan innan vad du vill ta med. Se det som en anställningsintervju och förbered dig på liknande frågor.

Professionsintervju

Syftet med professionsintervjun är att göra en personbedömning som speglar dina förutsättningar för utbildningen ur ett officersperspektiv. Bedömningen görs gentemot en fastställd kravprofil som bland annat omfattar kunskap, förutsättningar, samarbetsförmåga och egen drivkraft, social och kommunikativ förmåga, ledaregenskaper, motivation och värdegrund. Intervjun genomförs av en officer som har flera års erfarenhet av officersyrket och kunskap om officersprogrammet, och tar ungefär 1 timmme.

Psykologintervju

Syftet med intervjun är att göra en personbedömning som speglar dina förutsättningar för utbildningen ur ett psykologiskt perspektiv. Bedömningen görs gentemot en fastställd kravprofil som bland annat omfattar social förmåga, värdegrund, uthållighet, vitalitet, stabilitet, mognad, motivation, ledaregenskaper och studieprognos. Intervjun genomförs av en legitimerad psykolog och tar normalt 1–1,5 timme.

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.