Sök

Sök
SOT-övning på kandidatprogram i statsvetenskap vt 23.

Krisövningar och krigsspel

Scenario-baserade rollspel och övningar som påminner om verkliga situationer är populära inslag på våra program. Praktiska tillämpningar, övningar och spel ingår i de flesta av våra program, i större eller mindre utsträckning.

En terroristattack vid ett kärnkraftverk, eskalerande cyberattacker och trupprörelser nära svenska gränsen. Fiktiva scenarier av kriser och hotbilder där du får träna på krishantering. Teorierna du studerar omsätts i verklighetstrogna övningar där både stress och press är på riktigt.

Oavsett hur övningen är uppbyggd så handlar pedagogiken om att skapa en djupare förståelse för skeenden och händelser där stabilitet, samhällssäkerhet och ytterst demokratiska värden står på spel.

Mer om övningar inom olika ämnen och program

Fältövning kandidatprogram i militärhistoria vt 23.

Spel och övningar i militärhistoria

Fältövningar hjälper till att knyta ihop de teoretiska studierna i programmet Krig, kultur och samhälle, här på platsen för det historiska fältslaget mellan ryska och svenska soldater 1719.

SOT-övning på kandidatprogram i statsvetenskap vt 23.

Spel och övningar i statsvetenskap

Spel och övningar ingår som en del i undervisningen i statsvetenskap – i syfte att förbereda studenterna för ett yrkesliv inom totalförsvar, krisberedskap och säkerhetsanalys.

Dela: