Sök

Sök
skissbild-start

Öppet hus 21 mars 2024

Möt studenter, lärare och studievägledare på ditt framtida lärosäte

Varmt välkommen till Öppet hus på Försvarshögskolan den 21 mars. Här får du träffa både studenter och lärare på våra program. Ställ dina frågor till dem direkt, inspireras och få hjälp av våra studievägledare.

På scenen blir det frågestunder med både nuvarande studenter och alumner som nu är ute i arbetslivet.

Tid: 15.00-18.00
Plats: Försvarshögskolan, Drottning Kristinas väg 37, Stockholm

15.30–15.45 Program på grundnivå

Studenter från kandidatprogrammen i militärhistoria och statsvetenskap samt Officersprogrammet berättar om sin upplevelse av Försvarshögskolan och programmen de studerar.

15.45–15.55 Fristående kurser på grundnivå

Du kan bygga din egen kandidatexamen i ämnena folkrätt samt ledarskap och ledning. Två studenter som läst respektive grundkurs berättar mer om ämnena och sin upplevelse av att studera dem.

16.30–16.45 Samtal med alumner

Två tidigare studenter berättar om sina yrkesliv efter examen. Vad kan utbildningar i militärhistoria och statsvetenskap leda till?

17.15–17.30 Program på grundnivå (repris)

Studenter från kandidatprogrammen i militärhistoria och statsvetenskap samt Officersprogrammet berättar om sin upplevelse av Försvarshögskolan och programmen de studerar.

17.30–17.40 Fristående kurser på grundnivå (repris)

Du kan bygga din egen kandidatexamen i ämnena folkrätt samt ledarskap och ledning. Två studenter som läst respektive grundkurs berättar mer om ämnena och sin upplevelse av att studera dem.

Eftersom Försvarshögskolan är ett skyddsobjekt kommer medtagna väskor att genomsökas vid inpassering.

Få en överblick över våra program på grundnivå

Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet – kandidatprogram

Statsvetenskap handlar om politik, makt och demokrati. Vår profil fokuserar på krishantering och säkerhetspolitik.

Krig, kultur och samhälle – kandidatprogram

För att förstå dagens kriser, konflikter och krig krävs ett historiskt perspektiv. Studier i militärhistoria gör dig därför väl insatt i bakgrunden till dagens säkerhetspolitiska karta.

Studenter Officersprogrammet

Officersprogrammet

Officersprogrammet är en treårig högskoleutbildning som leder till en officersexamen. Programmet blandar teori med övningar i fält, fysisk träning och chefsträning.

Få en överblick över våra program på avancerad nivå

Krig, kultur och samhälle ­- masterprogram

Masterprogrammet i militärhistoria handlar om relationen mellan krig, kultur och samhälle ur ett internationellt och ett historiskt helhetsperspektiv.

Ledarskap och ledning för försvar, krishantering och säkerhet – masterprogram

Det här programmet ger dig teoretisk och praktisk kunskap om hur insatser leds vid omfattande kriser och svåra samhällspåfrestningar.

Möt våra studenter

Programmet i statsvetenskap stämde överens med mina intressen för politik, makt och demokrati och sedan lockades jag även av inslagen av praktiska moment som scenarioövningar.

Julia, statsvetenskap 
Intervjun med Julia

Överlag har kurserna hållit väldigt hög kvalitet med bra lärare. Jag skulle säga att allt har varit intressant och verkligen i linje med mina intressen. Före grundkursen i militärhistoria läste jag om internationella relationer och beslutsfattande.

Martin, militärhistoria
Intervjun med Martin

Det lät intressant med en tydlig och unik nisch, att det bara är här du får en inriktning mot krishantering och säkerhet. Och jag gillade de praktiska inslagen och möjligheten att plugga utomlands.

Ivo, statsvetenskap Intervjun 
med Ivo

Det bästa med utbildningen är alla kamrater från olika vapengrenar. Man lär känna dem och man lär sig mer om andra delar av försvaret. Vi har kul ihop och man kommer nära varandra.

Ella, Officersprogrammet
Intervjun med Ella

Möt våra alumner

Jag har expertis inom historiska händelser, krig och faktiska konflikter i världen. Vi behöver kunna se tillbaka på dåtiden för att förstå framtiden.

— Sara, jobbar på Svenska freds- och skiljedomsföreningen. Har studerat militärhistoria. Läs intervjun med Sara.

Porträtt av alumnen Linn.

Välj utbildning utifrån dina intressen. Det banar väg för ett spännande yrkesliv där du får jobba med det du brinner för.

— Herman, jobbar på MSB, myndigheten för samhällets beredskap. Har studerat statsvetenskap. Läs intervjun med Herman.

Porträtt på alumnen Vendela.

Konflikter på marken förs även i cyberrymden. Man attackerar nätverk och gör skada, eller försöker ta sig in för att begå spionage.

— Simon, jobbar på Ericsson. Har studerat statsvetenskap. Läs intervjun med Simon.

Upptäck Försvarshögskolan och våra program

Digital rundvandring