Sök

Sök
Flaggor framför skyskrapa.

Centrum för operativ juridik och folkrätt

Centret forskar om folkrättsliga aspekter på militära operationer och ansvarar för utbildning inom ämnet operativ juridik och folkrätt på Försvarshögskolans kurser och program.

Här bedrivs forskning om internationella och nationella rättsliga aspekter av militär och civil verksamhet under fred, kris, krig och väpnad konflikt.

Centrum för operativ juridik och folkrätt utbildar deltagare inom programmen och studenter inom fristående kurser på alla utbildningsnivåer. Centrum för operativ juridik och folkrätt bidrar också med kunskap om folkrätt på uppdragsutbildning - främst inom totalförsvar och beredskapslagstiftning.

Chef för Centrum för operativ juridik och folkrätt är Marika Ericson.

Dela: