Sök

Schema och bokning av grupprum

Här kan du hitta ditt personliga schema samt scheman för kurser, lärare och lokaler. På Försvarshögskolan används schemaverktyget Timeedit.

Hitta ditt kursschema

  1. Öppna Timeedit och logga in med ditt FHS-konto
  2. Välj Schema
  3. Välj sökalternativet "kurs" (du kan även söka scheman för lärare, lokaler och program).
  4. För att hitta kurschema, ange "termin-kurskod" i sökfältet, exempelvis V20-1FK048. Ange termin enligt: H19 för höstterminen 2019, V20 för vårterminen 2020 och så vidare. Kurskod hittar du i din kursplan.

Scheman som inte är tillgängliga i Timeedit

För närvarande är det inte möjligt att se kurscheman för Officersprogrammet i Timeedit. Vi hänvisar till Canvas alternativt kurs- eller programansvarig för aktuellt schema.

Om du saknar inloggningsuppgifter/ej registrerad student

Om du inte har ett aktivt FHS-konto kan du klicka här för att se en enklare version av ett schema. I det kan du se inbokade pass men inte lokaler eller lärare. För att söka fram ditt schema följer du instruktionen ovan från punkt 2.

Schemaändringar

Observera att scheman kan ändras, ibland med kort varsel.

Lokalbokning i Timeedit

I Timeedit kan du också boka lokaler. Bokningsbara lokaler är:

  • Kransen och Fjädern som ligger i studenthuset på Drottning Kristinas väg 47.
  • Grupprummen i Anna Lindh-biblioteket.

Du kan max boka 2 sessioner à 2 timmar per dag, och som mest 5 bokningar under en period på 14 dagar framåt från bokningstillfället.

Tips!


Du kan prenumerera på ditt schema till din telefon. När du har öppnat schemat trycker du på "Prenumerera" i menyraden högst upp.

Dela: