Sök

Sök

Tillgodoräknande

Om du redan har godkända studier som motsvarar delar av din nuvarande utbildning har du möjlighet att tillgodoräkna dig de tidigare studierna. De kommer då ingå i din examen vilket innebär att din studietid förkortas.

Du ansöker om tillgodoräknande genom att fylla i blanketten Ansökan om tillgodoräknande Pdf, 314 kB.. Där anger du de studier du vill tillgodoräkna dig samt de kurser som de motsvarar i din nuvarande utbildning.

I ansökan bifogar du följande för de kurser du vill tillgodoräkna dig:

  • Kursbevis
  • Kursplan inklusive litteraturlista
  • Andra handlingar som är relevanta för din ansökan

Ifylld blankett och bilagor skickas till:

Försvarshögskolan
Box 27805
Stockholm

Deltagare på uppdragsutbildning

Process för erkännande av tidigare studier eller reell kompetens inom uppdragsutbildning med högskolepoäng.

  • Deltagaren kontaktar examen@fhs.se och ber om blanketten Ansökan om erkännande av tidigare studier eller reell kompetens inom uppdragsutbildning med högskolepoäng
  • Deltagaren anger i blanketten vad denne vill tillgodoräkna sig och vilka kurser det motsvarar i nuvarande utbildning. Av blanketten framgår vad som ska bifogas.
  • Deltagaren skickar ansökan till sin arbetsgivare som bedömer om prövning av erkännande får göras eller inte får göras.
  • Om arbetsgivaren beslutar att prövning av erkännande får göras anger arbetsgivaren det på blanketten och skickar ansökan inklusive bilagor till Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS).
  • När Ansökan erkännande av tidigare studier eller reell kompetens har kommit in till FUS handläggs ansökan i vanlig ordning liknande en ansökan om tillgodoräknande. Ansökan om erkännande skickas till berörd studierektor för yttrande.
  • Studierektor skickar sedan yttrandet till FUS för beslut av studieadministrativ chef.
Dela: