Sök

Sök

Tillgodoräknande

Om du redan har godkända studier som motsvarar delar av din nuvarande utbildning har du möjlighet att tillgodoräkna dig de tidigare studierna. De kommer då ingå i din examen vilket innebär att din studietid förkortas.

Du ansöker om tillgodoräknande genom att fylla i blanketten Ansökan om tillgodoräknande Pdf, 414.6 kB.. Där anger du de studier du vill tillgodoräkna dig samt de kurser som de motsvarar i din nuvarande utbildning.

I ansökan bifogar du följande för de kurser du vill tillgodoräkna dig:

  • Kursbevis
  • Kursplan inklusive litteraturlista
  • Andra handlingar som är relevanta för din ansökan

Regler för tillgodoräknande för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Försvarshögskolan Pdf, 540.9 kB.

Deltagare på uppdragsutbildning

Process för erkännande av tidigare studier eller reell kompetens inom uppdragsutbildning med högskolepoäng.

  • Deltagaren kontaktar examen@fhs.se och ber om blanketten Ansökan om erkännande av tidigare studier eller reell kompetens inom uppdragsutbildning med högskolepoäng
  • Deltagaren anger i blanketten vad denne vill tillgodoräkna sig och vilka kurser det motsvarar i nuvarande utbildning. Av blanketten framgår vad som ska bifogas.
  • Deltagaren skickar ansökan till sin arbetsgivare som bedömer om prövning av erkännande får göras eller inte får göras.
  • Om arbetsgivaren beslutar att prövning av erkännande får göras anger arbetsgivaren det på blanketten och skickar ansökan inklusive bilagor till Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen (FUS).
  • När Ansökan erkännande av tidigare studier eller reell kompetens har kommit in till FUS handläggs ansökan i vanlig ordning liknande en ansökan om tillgodoräknande. Ansökan om erkännande skickas till berörd studierektor för yttrande.
  • Studierektor skickar sedan yttrandet till FUS för beslut av studieadministrativ chef.
Dela: